Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

118 items available. Click here to search.
24 Dhj 2015
Është aprovuar Ligji për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik nga parlamenti i Kosovës. Ky ligj ka për qëllim rregullimin e statusit dhe të drejtat e personave, të cilët si shkak i sëmundjes apo dëmtimit kanë humbur në...
23 Dhj 2015
SOS Fshatrat e Femijëve kanë bërë përmbylljen e projektit: Avokim përmes të rinjëve dhe mbështetje arsimore për fëmijët e margjinalizuar, projekt i mbështetur nga Ambasada e SHBA-ve, dhe i implementuar nga SOS Fshatrat e Fëmijëve në SHkollën e Mesme...
23 Dhj 2015
Përfaqësuesit e institucioneve dhe shoqërisë civile nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina janë mbledhur në Shkup, Maqedoni për punëtorinë e parë të planifikimit e organizuar nga GIZ, për zbatim projektin e synuar për të...
23 Dhj 2015
Është mbajtur punëtoria një ditore për Fuqizimin e Shërbimit Sprovues dhe Shërbimit Korrektues të Kosovës në Prishtinë, me 17 Dhjetor. Qëllimi i organizimit të kësaj punëtorie ka qenë fillimi i procesit të hartimit të draftit strategjisë për fushën...
23 Dhj 2015
Ky vit ka qenë plotë arritje. Ne nisëm platformën në janar të vitit 2015, dhe deri në dhjetor kemi më shumë se 1100 anëtarë aktivë, 6000 abonentë në gazetën tonë dhe pothuajse 10.000 burime të publikuara! Jemi gati 1 vjeçar - ende shumë të rinj, por...
22 Dhj 2015
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, priti një grup fëmijësh nga disa rajone të Kosovës, të komuniteteve të ndryshme, të cilët kanë sjell sugjerimet dhe komentet e tyre lidhur me Projektligjin për mbrojtjen e fëmijës.   Kryeministri...
22 Dhj 2015
Qëllimi i Strategjisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar në Kosovë 2016-2020 është që të prezantojë një sistem të plotë të Sigurimit të Cilësisë në sektorin e Arsimit Parauniversitar të Kosovës, për të kontribuar në përmirësimin e...
22 Dhj 2015
Në kuadër të programit për mbrojtjen e fëmijëve,  Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT është e përkushtuar edhe në mbrojtjen e fëmijëve në internet, sidomos marrë parasysh se kohëve të fundit fëmijët kalojnë një pjesë të madhe të...
21 Dhj 2015
Me përkrahjen e UNICEF-it për Komunën e Fushë Kosovës, është realizuar takimi për përpilimin e planit të veprimit për zhvillimin e fëmijërisë së hershme  me të gjithë  akterët lokal që janë të ndërlidhur në punën me fëmijët. Qëllimi kryesor i planit...

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), në bashkëpunim me Organizatën e GIZ-it  dhe Qendrën për Arsim të Kosovës, ka filluar procesin e hartimit të Planit të ri Strategjik për Arsim në Kosovë 2017-2021.

17 Dhj 2015
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), në bashkëpunim me Organizatën e GIZ-it  dhe Qendrën për Arsim të Kosovës, ka filluar procesin e hartimit të Planit të ri Strategjik për Arsim në Kosovë 2017-2021. Ky dokument orienton punën...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: