Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

10 items available. Click here to search.
16 Tet 2017
  Ligji 18/2017 "Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës" u miratua në shkurt të vitit 2017 dhe hyri në fuqi në qershor 2017. Art. 71 përcakton detyrimin për miratimin e akteve nënligjore brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, pra jo më vonë se...
16 Shk 2017
Më 13 shkurt, projektligji për mbrojtjen e fëmijëve ka kaluar miratimin e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë dhe Puneve Sociale dhe pritet të miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë së shpejti. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë propozon këtë...
12 Tet 2016
Komisioni Parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, ditën e mërkurë, datë 12 tetor, 2016, ora 10.00, organizoi një seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin “SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”....
01 Sht 2016
Kjo skemë parasheh mbështetje financiare mujore prej 100.00 EUR për familjet që kanë fëmijë me aftësi të përhershme të kufizuara. Të dhënat për muajin qershor të këtij viti tregojnë për 2804 fëmijë me aftësi të kufizuara që kanë përfituar nga kjo...
26 Gsh 2016
Rrjeti Evropian për Pashtetësinë ka nisur një fushatë të re avokimi në të gjithë Evropën të quajtur #StatelessKids, për ti bërë thirrje shteteve evropiane për tu siguruar që asnjë fëmijë të mos rritet pa shtetësi. Fushata filloi në 25 vjetorin e...
18 Maj 2016
Në datat 10-11 Maj 2016, Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Europës Juglindore  (Childhub) organizoi në Vjenë të Austrisë “Forumin e Politik-bërjes për Ndikimin e Decentralizimit te Shërbimeve Sociale”. Aktiviteti mblodhi së bashku rreth 60...
03 Maj 2016
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, më 25 Pill 2016 përmes një dokumenti me propozime dhe rekomandime, i është drejtuar Kryeministrit të Republikës së Kosovës z. Isa Mustafa lidhur me përcaktimin e buxhetit për Projektligjin për...
25 Shk 2016
Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit ZQM/ZKM si përgjegjëse për të siguruar mbarëvajtjen e funksionimit të Këshillit për Mbrojtje dhe Drejtësi për Fëmijë, ka bërë vlerësimin e kësaj trupe qeveritare dhe ka dalë me propozim rekomandime për...
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm do të miratohen këtë javë në Nju Jork
24 Sht 2015
Më 25-27 shtator në Nju Jork, do të bëhen vendime për ta përcaktuar kahjen globale të veprimit ndaj botës së qëndrueshme. Samiti i Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së 2015 i bashkon vendet dhe qytetarët për të miratuar Objektiva të Zhvillimit të...
04 Mar 2015
Një urdhër ndërministror është nënshkruar mes të katër ministrive kryesore përgjegjëse për çështjen e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë , Ministria e Brendshme , Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe...

Ky projekt është financuar nga: