Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

1 items available. Click here to search.
25 Mar 2019
Rrjeti i Afrikës Perëndimore për Mbrojtjen e Fëmijëve (WAN), në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) ka filluar një proces të diskutimeve të palëve të interesuara, që synojnë miratimin dhe promovimin e Sinjalizimit të ri të...

Ky projekt është financuar nga: