Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

1 items available. Click here to search.
28 Kor 2016
Gjatë javës së dytë të muajit korrik, punëtorë të Terre des hommes zyra në Prishtinë vizituan katër aktivitete në kuadrin e projektit rajonal “ I MIRE KA - Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe riintegrimi i fëmijëve të emigrantëve dhe i të...

Ky projekt është financuar nga: