Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

26 items available. Click here to search.
24 Maj 2019
Koalicioni i OJQ – ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë ka mbajtur punëtorinë e radhës e cila ka për qëllim hartimin e Strategjisë së Avokimit 2019 – 2021, për decentralizimin e shërbimeve sociale...
20 Mar 2019
Gjatë dhjetë viteve të fundit, Kosova ka intensifikuar përpjekjet për reformimin e sistemit të drejtësisë për të mitur dhe qasjen e mëtejshme të këtij sistemi me standardet ndërkombëtare. Delikuenca e të rinjve përfaqëson një fenomen kompleks, dhe...
23 Nën 2017
Konferenca do të zhvillohet në Tiranë më 5-6 dhjetor 2017. Mbi 50 ekspertë të mbrojtjes së fëmijëve, përfaqësues të autoriteteve dhe akademikë nga 9 vende do të marrin pjesë. Budapest, 23 nëntor 2017 - Konferenca e tretë vjetore rajonale e "...
19 Tet 2017
Iniciativa është marrë si përgjigje për shkak të mungesës së shërbimeve për kujdesin e fëmijëve, veçanërisht kur është e lidhur me opsionet e grave në kontekstin e tregut të punës aktualisht në Kosovë. Sipas një hulumtimi për kërkesën, ofertën dhe...
27 Shk 2017
Nën koordinimin dhe udhëheqjen e Zyrës së Kryeministrit/Zyrës për Qeverisje të Mirë ZQM/ZKM është mbajtur takimi i radhës i grupit punues përgjegjës për hartimin e Strategjisë për të drejtat e fëmijëve (2017-2021). ZQM/ZKM ka hartuar draftin e parë...
27 Shk 2017
MASHT në koordinim me partnerët e vet  KEC dhe UNICEF, ka planifikuar veprimet e radhës në lidhje me parandalim dhe referim të dhunës në shkolla.  Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti pritet të realizohen katër trajnime:  dy trajnime për staf të...
22 Nën 2016
Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF, lansoi Indeksin e Mbrojtjes së Fëmijës, i cili nxorri në pah se si Kosova performon në më shumë se 600 indikatorë, të përshtatur nga lista zyrtare e zbatimit të Konventës për të Drejtat...
19 Tet 2016
Zyra e  Koordinatorit Nacional kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore dhe Sekretariatit të Strategjive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe grsi upi ndërinstitucional kundër trafimit me qenie njerëzore shpallën të hapur fushatën e anti-...
19 Tet 2016
Sot, Terre des hommes, delegacioni në Kosovë ka mbajtur një takim lansues për publikimin e Protokollit të Punës: "Bashkëpunimi ndër-sektorial në Rastet lidhur me Mbrojtjen e Fëmijëve". Ky protokoll u hartua nga Terre des hommes në bashkëpunim me...
30 Qer 2016
Me 28 Korrik 2016, u mbajt punëtoria “Shkëmbimi i përvojave në mes të Tryezave për Menaxhimin e Rasteve të (TMR-ve) Gjakovë, Obiliq, Klinë dhe Istog”, mbështetur nga Terre des Hommes zyra në Prishtinë. Punëtoria është organizuar në funksion të...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: