Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

10 items available. Click here to search.
15 Tet 2018
  Çdo një në tre persona në Kosovë jeton nën nivelin e varfërisë, ndërkohë që papunësia ka shkuar mbi 30%. Për shkak të faktorëve socio-ekonomikë, shumë familje nuk mund të lejojnë t'u sigurojnë fëmijëve të tyre kohë të përshtatshme dhe përgatitje...
31 Jan 2017
Ministria e Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë problemin e braktisje e trajton në mënyrë të vazhdueshme si në arsimin e obliguar ashtu edhe në arsimin e mesëm të lartë, me prioritet. Mirëpo edhe përkundër aktiviteteve të shumta që ndërmarra nga MAShT...
26 Jan 2017
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës,  e përkushtuar në zbatimin dhe politikave arsimore për gjithëpërfshirje në arsim cilësor, konkretisht të politikave që adresojnë problemin e braktisjes në arsimin...
30 Gsh 2016
Me qëllim të koordinimit më të mirë dhe arritjes së rezultateve të duhura ne trajtim të problemit të braktisjes dhe të mosregjistrimit të shkollës, MASHT në bashkpunim me UNICEF ka zhvilluar modulin SPH (Sistemit për Paralajmërim të Hershëm) në...
15 Qer 2016
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë hartoi dhe aprovoi Planin e Veprimit kundër Braktisjes dhe Mosregjistrimit të Shkollës Me qëllim të koordinimit më të mirë dhe arritjes së rezultateve të duhura në trajtim të problemit të braktisjes dhe...
06 Maj 2016
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) në bashkëpunim me GIZ-CDBE (Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Fillor), realizoi punëtorinë për prezantimin e draftit të Planit Strategjik për Arsim të Kosovës (PSAK) 2017-2021,  më 5 maj 2016...
31 Mar 2016
30 mars 2016, Prishtinë   Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, sot më 30 mars 2016 në Prishtinë, mbajti konferencën për media lidhur me reagimin kundër dhunës ndaj nxënësve në shkolla dhe abuzimin seksual ndaj nxënësve.   Konferencën...
23 Dhj 2015
SOS Fshatrat e Femijëve kanë bërë përmbylljen e projektit: Avokim përmes të rinjëve dhe mbështetje arsimore për fëmijët e margjinalizuar, projekt i mbështetur nga Ambasada e SHBA-ve, dhe i implementuar nga SOS Fshatrat e Fëmijëve në SHkollën e Mesme...
21 Tet 2015
Është zhvilluar trajnimi për 26 pjesëmarrës të ardhur nga institucione të ndryshme (MASHT-i, Policia e Kosovës, DKA-të e Ferizajit,  Deçanit, Gjilanit, Gjakovës, Prishtinës, Vushtrrisë,  Mitrovicës, Podujevës, Klinës, Inspektoriati i Arsimit Rajonal...
20 Tet 2015
Përfshirja e fëmijëve romë,  ashkalinj dhe egjiptas në arsim ka shënuar progres si rezultat i veprimeve të shumta që Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) i ndërmerr në vazhdimësi, duke synuar arritjen e objektivës për...

Ky projekt është financuar nga: