Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

1 items available. Click here to search.
20 Gsh 2015
TakePart raporton në një studim të kryer në Mbretërinë e Bashkuar me afërsisht 900 ofrues shëndetësorë, nga të cilët 13% (një në tetë) kanë raportuar se kanë kontakt me viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore në praktikat e tyre, dhe shumë nga...

Ky projekt është financuar nga: