Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

1 items available. Click here to search.
06 Maj 2016
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) në bashkëpunim me GIZ-CDBE (Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Fillor), realizoi punëtorinë për prezantimin e draftit të Planit Strategjik për Arsim të Kosovës (PSAK) 2017-2021,  më 5 maj 2016...

Ky projekt është financuar nga: