Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

4 items available. Click here to search.
03 Qer 2019
    Riintegrimi në shoqëri të fëmijëve në konflikt me ligjin është iniciativa më e re e Programit të drejtësisë për të mitur të Tdh Shqipëri. Në këtë kuadër, në 3 qershor 2019, një tryezë e përbashkët diskutimi mblodhi së bashku përfaqësues nga...
12 Mar 2019
  Me 12 Mars, në praninë e përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Znj. Guusje Korthals Altes – Ambasadore e Mbretërisë së Holandës  në Shqipëri dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile...
08 Maj 2018
Në vitin 2016 Shqipëria nisi një proces gjithëpërfshirës të reformës në drejtësi për të adresuar mangësitë në sistemin e drejtësisë, si dhe për të përmirësuar dhe harmonizuar legjislacionin ekzistues të drejtësisë për të miturit, në përputhje  me...
15 Kor 2016
Në datat 11 - 13 Korrik është zhvilluar punëtoria për zhvillimin e programve psiko-sociale për Qendrën Edukuese për të mitur në Lipjan. Kjo qendër është në themelim e sipër dhe si institucion i ri pritet të sjell risi në fushën e drejtësisë për të...

Ky projekt është financuar nga: