Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

18 items available. Click here to search.
22 Tet 2019
Me 21 dhe 22 Tetor 2019, Prokurori i Shtetit i Kosovës shënoi fillimin e Javës së të Drejtave të Viktimave të Krimit me hapjen e Konferencës Ndërkombëtare të ndërgjegjësimit mbi 10 vjet mbi "Drejtësinë që rivendosë dinjitetin e viktimave". Juristët...
13 Kor 2019
The National Network for Children njoftoi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) e Bullgarisë ka njoftuar kalimin e ndryshimeve të rëndësishme në legjislacionin për mbrojtjen e fëmijëve. Ministria thekson se këto ndryshime nuk paraqesin...
27 Sht 2018
  Sipas një studimi të ndërmarrë nga TLAS "...janë të paktën 1000 persona në Shqipëri në rrezik të mungesës së nënshtetësisë, 97% e të cilëve janë fëmijë", duke u përballur me pasojat e aksesit të refuzuar në shërbime e rrjedhimisht shkeljen e të...
31 Gsh 2018
  Më datë 18 Gusht 2018, ka hyrë në fuqi Ligji nr. 47/2018 i ndryshuar- Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i cili është botuar në Fletoren Zyrtare nr.115, më 3 Gusht...
23 Shk 2017
Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin e ri mbi të Drejtat dhe Mbrojtjen e fëmijëve më 23 shkurt 2017. Ky ligj krijon mundësi për një kuadër të plotë dhe më të konsoliduar ligjor i cili do i shërbejë më mirë sistemit për mbrojtjen e fëmijëve....
16 Shk 2017
Më 13 shkurt, projektligji për mbrojtjen e fëmijëve ka kaluar miratimin e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë dhe Puneve Sociale dhe pritet të miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë së shpejti. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë propozon këtë...
01 Nën 2016
  Buletini i përditshëm online, KohaJone.com, ka publikuar një artikull i cili i referohet projektligjit të ri për mbrojtjen e fëmijëve në Republikën e Shqipërisë. Sipas tij, raportimi i dhunës do të jetë një detyrim ligjor për të gjithë...
12 Tet 2016
Komisioni Parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, ditën e mërkurë, datë 12 tetor, 2016, ora 10.00, organizoi një seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin “SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”....
10 Tet 2016
Komisioni parlamentar për të Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione i Kuvendit të Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me UNICEF-in dhe Koalicionin e OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF, mbajti dëgjimin publik lidhur me...
03 Tet 2016
World Vision dhe ChildPact kanë lançuar Indeksin e Mbrojtjes së Fëmijëve në Bruksel, në 28 Shtator 2016. Lançimi është mbajtur në Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian – EESC, në prezencë të përfaqësuesve nga BE, përfaqësuesve nga shoqëria civile,...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: