Terre des hommes Shqipëria kërkon të rekrutojë një Oficer për Menaxhimin e Rasteve, përgjegjës për ofrimin e mbështetjes teknike në zhvillimin dhe zbatimin e kuadrit të përgjithshëm të menaxhimit të rasteve të fëmijëve në të tre programet e Tdh Shqipëri dhe projektet përkatëse.

Funksionet e nevojshme të punës dhe kualifikimi i kërkuar mund të gjenden në dokumentin e bashkëngjitur më poshtë.

Kontakt: Aplikantët e interesuar duhet të dorëzojnë një CV dhe një letër interesi deri më 7 shtator 2018 në recruitment@tdhalbania.org

* Ju lutemi percaktoni "Application for the Case Management Officer" në subjektin e emailit.

** Ju lutemi vini re se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Attachments
Bashkangjitur Madhësia
job_vacancy-_case_management_officer_08_08_18.docx17.96 KB 17.96 KB
Countries this relates to
Argumentë

Childhub

You might like..

0
1
Misioni i Fondacionit Terre des hommes në Shqipëri dhe Kosovë në partneritet me gjashtë partnerë lokalë (ARSIS dhe Të Ndryshëm & të Barabartë në Shqipëri, Open Gate / La Strada në Maqedoni, SOS Hotline për Gratë dhe Fëmijët Viktimat e Dhunës…
0
Misioni i Fondacionit Terre des hommes në Shqipëri dhe Kosovë, po kërkon të kontraktojë një konsulent që tregon kapacitetet njerëzore, etike dhe teknike për të përgatitur kuadrin dhe modulin e trajnimit për programin e mentorimit të viktimave /…
0
Në kuadër të projektit ``Rrjeti i Sigurt për mbrojtjen e Fëmijëve – Faza 3`` i cili ka për qëllim fuqizimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, Terre des hommes në Kosovë është duke implementuar edhe shërbimet e specializuara për fëmijët në situatë…
yes
0
Profesionistët, të cilët po punojnë drejtpërdrejt me njerëz (psikologë, punonjës social dhe profesionistë të tjerë që punojnë në fushën e shëndetit mendor) detyrohen, për shkak të krizës COVID-19, të komunikojnë me klientët e tyre përmes telefonit…
yes
0
Koordinator për Webinaret Online Data e fillimit                     Sa me parë. Kontrata                          Konsulent i jashtëm me kohë të pjesëshme / 20h në muaj Paga                                300 EUR bruto përfshirë taksat Vendi…
0
Procesi i përzgjedhjes dhe vlerësimit të propozimeve të paraqitura në kuadrin e raundit të dytë të Thirrjes së SGS, publikuar në 2019-ën, Europe Aid / 155863 / DH / ACT / AL "Forcimi i shoqërisë civile për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga…
yes
0
1
  Fondacioni Terre des hommes, Misioni në Shqipëri dhe Qëndra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) po zbatojnë projektin “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në…
0
Jeta jonë ka ndryshuar jashtëzakonisht gjatë dy muajve të fundit dhe këto ndryshime po prekin të gjithë në mbarë botën. Për shkak të koronavirusit njerëzit humbasin punën e tyre, familjet janë nën stres gjatë gjithë kohës. Save the Children po bën…
yes
0
Procesi i përzgjedhjes dhe vlerësimit të propozimeve të paraqitura në kuadrin e raundit të parë të Thirrjes së SGS, publikuar në 2018-ën, Europe Aid / 155863 / DH / ACT / AL "Forcimi i shoqërisë civile për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga…
0
HISTORIKU:   Terre des hommes (Tdh) në Kosovë, ka funksionuar për më shumë se 15 vite në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjes së fëmijëve, duke udhëhequr krijimin dhe forcimin e një sistemi kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve vë vend. Duke…
yes
0
  Dëshirojmë t’ju rikujtojmë se kanë mbetur edhe 2 ditë nga aplikimi për t’u bërë pjesë e grupit të trajnimit përmes mentorimit dhe coaching. Mëposhtë është lista e aplikuesve sipas kategorive: Profesionistë të rinj që do të mentorohen: Esmeralda…
yes
0
Kordinator i projektit ne i-RESTORE Zyra Regjionale e Terre des hommes ne Budapest    Dita e fillimit:            2 Shtator 2019 Kontrata:                Një vit, e rinovueshme. Pozicioni lokal. Paga:                      bruto mujore 460.000 - 520.…
yes
0
Rreth webinar-it: Ky webinar është i pari nga seria INSPIRE e cila do të prezentojë shtatë strategjitë për të ndalur dhunën kundër fëmijëve. Webinari i parë do të prezendojë strategjinë Nr. 7 “Edukim dhe Aftësi Jetësore” përmes projektit hungarez…
0
  Intervistimi i fëmijëve është një çështje shumë e ndjeshme, madje edhe intervistuesit më me përvojë përpiqen të marrin informacionin e nevojshëm nga ta pa ri-traumatizimin e fëmijëve. A keni menduar ndonjëherë se si do të ishte e dobishme të…
0
1
Tani që shkollat ​​janë mbyllur për shkak të kërcënimit të koronavirusit, klasat për shumicën e fëmijëve, mbahen në internet. Ky është një nga përfitimet më të mëdha që ofron Interneti: informacion dhe njohuri për të gjithë, kudo që të jenë.…