Analiza e situatës bazë për ekstremizmin e dhunshëm

This content was suggested by: 

hollësi

Data:  01 Dhj 2017 Botuesi:  Terre des hommes in Albania Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

 

Raporti u përgatit në kuadrin e iniciativës "Forcimi i Shoqërisë Civile për të Ndërtuar REziliencen e Rinisë ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm" financuar nga BE, i zbatuar nga Terre des hommes në bashkëpunim me ISD, CCG dhe Universitetin Bedër.

Studimi u fokusua në Bashkitë e Tiranës, Kamzës, Elbasanit dhe Pogradecit dhe synonte të analizonte kontekstin në nivel makro dhe mikro dhe të mblidhte informacione të detajuara se cilat janë nevojat specifike, problemet dhe situatat me një fokus të veçantë tek të rinjtë.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
54
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria
TDH program this relates to:  Child justice

Ky projekt është financuar nga: