Dokument veprimi për dhunën dhe sigurinë në shkollat publike të Komunës së Prishtinës

Dokument bazë për hartimin e platformës së Komunës së Prishtinës, për siguri në shkolla 2015-2018

hollësi

Data:  15 Jan 2015 Autor:  Ekipi i UNDP-së Botuesi:  UNDP (United Nations Development Programme) Lloji i publikimit:  Guide / Guidelines / Principle

Ky studim është realizuar me kërkesë të Drejtorisë Komunale për Arsim në Komunën e Prishtinës, dhe të dhënat e dala do të shërbejnë për hartimin e platformës gjithëpërfshirëse 2015-2018 kundër dhunës në shkollat e Komunës së
Prishtinës. Ky raport përmbledh të dhënat e 353 nxënësve, 82 prindërve dhe 84 mësimdhënësve.

Rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë se gjendja në shkollat publike të Komunës së Prishtinës sa i përket sigurisë në përgjithësi, nuk është e mirë. Janë 21% të nxënësve që ndihen jo aq të sigurt në shkollë, dhe 47% e prindërve që ndajnë të njëjtin opinion kur fëmijët e tyre janë në shkollë.

Numri total i faqeve: 
21
Series this is part of: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: