Raport studimor mbi "Fëmijët dhe Migracioni në Shqipëri

Trendet e fundit dhe masat mbrojtëse në dispozicion"

hollësi

Data:  01 Dhj 2017 Botuesi:  Tdh Albania

 

Studimi ofron një analizë të situatës së trendëve të migracionit në Shqipëri dhe ndikimin tek ata që marrin rrugë të rrezikshme për të gjetur mundësi më të mira, veçanërisht për fëmijët. Gjithashtu jep rekomandime për fushat kyçe në të cilat mund të përqendrohen politikat e migracionit në Shqipëri.

Raporti ishte rezultat i punës së një ekipi hulumtuesish: Dr Zana Vathi (hulumtuese kryesore), Dr Iva Zajmi (studiuese) dhe 4 hulumtues lokalë: Ana Majko (Tiranë dhe Fier), Enkeleda Sako (Fier), Celstina Mucollari (Lezhe dhe Shkoder), dhe Nertila Lera (Korce).

Iniciativa u mbështet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) përmes projektit "Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe riintegrimi i fëmijëve migrues në Shqipëri".

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
70
Gjuhё(t) e materialeve: 
English
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria

Ky projekt është financuar nga: