Raporti për Financimin Publik të Organizatave të Shoqërisë Civile në Republikën e Kosovës për vitet 2015-2016

hollësi

Data:  01 Mar 2017 Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Raporti i përgatitur në nivel të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me mbështetjen financiare publike për OJQ-të përmban informacionet bazë sa i përket mbështetjes financiare publike për OJQ-të në kuadër të organizatave buxhetore, duke përfshirë ministritë, komunat dhe agjencitë tjera të pavarura në Republikën e Kosovës.

Raporti si i tillë parashihet të kontribuojë në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike dhe në të njëjtën kohë do të ketë ndikim në përmirësimin e bashkëpunimit me shoqërinë civile në Republikën e Kosovës.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
244
Series this is part of: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: