Raporti i të drejtave të njeriut Shqipëri 2016

This content was suggested by: 

hollësi

Data:  01 Mar 2017 Botuesi:  Departamenti i Shtetit Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Ju lutemi gjeni bashkëngjitur më poshtë raportin e Departamentit të shtetit për gjëndjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri për vitin 2016.

 

Numri total i faqeve: 
29
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria

Ky projekt është financuar nga: