Reconceptualizimi i provokuesve të ekstremizmit të dhunshme: një agjendë për reziliencen e fëmijëve dhe të rinjve

hollësi

Data:  23 Maj 2018 Botuesi:  Terre des hommes Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

 

Ky raport shqyrton fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm dhe dobësitë unike të ndikimeve dhe pasojave për fëmijët dhe të rinjtë. Fillon duke paraqitur një mënyrë të re të konceptimit të ekstremizmit të dhunshëm; që individët të bashkohen me një grup ekstremistësh të dhunshëm ose në refuzimin / rebelimin ndaj një gjendjeje të caktuar, ose të nxitur nga kthime shumë personale, dhe pastaj të aktivizohen nga kushtet kontekstuale.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
21
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Ndërkombëtare
TDH program this relates to:  Child justice

Ky projekt është financuar nga: