Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

67 items available. Click here to search.
Ndihma e pare psikologjike (Kurse online)
14 Shk 2020
Ky kurs online mëson ofrimin e ndihmës së parë psikologjike për njerëzit në rast emergjence duke përdorur modelin RAPID: të dëgjuarit reflektues, vlerësimin e nevojave, prioritizimin, ndërhyrjen, dhe disponimin.
Kurs online: Rezilienca tek fëmijët e ekspozuar ndaj traumës, katastrofës dhe luftës - Perspektiva globale (Kurse online)
13 Jan 2020
Si i tejkalojnë përvojat e rrezikshme fëmijët për të patur sukses në jetë? Cfarë mund të bëhet për të mbrojtur të rinjtë në rrezik nga traumat, lufta, katastrofat dhe fatkeqësitë natyrore?
Të kujdesesh për fëmijë në nevojë - kurs online (falas) (Kurse online)
28 Tet 2019
Në këtë kurs, i cili fillon më 20 Korrik, do ju ndihmojmë te eksploroni disa cështje që lidhen me identifikimin me përkujdesjen ndaj fëmijëve në nevojë.
Mjet mbi pjesëmarrjen e fëmijëve për punëtorët socialë dhe praktikuesit e ndihmës së hershme (Mjete për trajnerët)
21 Mar 2019
East Sussex County Council
Kjo broshurë synon të mbështesë punonjësit socialë për të përfshirë fëmijët në procesin e mbrojtjes në një mënyrë pozitive, mbështetëse dhe ndihmuese. Rëndësia e zërit të fëmijës në praktikën e mbrojtjes së fëmijëve nuk mund të nënvlerësohet.
Bazat e Psikologjisë (Kurse online)
02 Kor 2018
  Një nga arsyet pse duam të kuptojmë natyrën njerëzore, është që të mund të ndihmojmë njerëzit me çrregullime psikologjike. Ky kurs paraqet një bazë për kuptime dhe studime të mëtejshme në psikologji.
Kursi Online: Pse Njerëzit Migrojnë? - Fakte (Kurse online)
05 Shk 2018
Ky kurs ofron një prezantim në një nga çështjet më të keqkuptuara në botën moderne: migracioni.
Kuptimi i Depresionit dhe Mungesës së Humorit tek të rinjtë (Kurse online)
06 Nën 2017
Ky kurs pa pagesë, që i adresohet prindërve dhe profesionistëve, është duke u ofruar si një udhërrëfyes për të ndihmuar në identifikimin dhe trajtimin e depresionit dhe humorit të keq në mesin e adoleshentëve dhe të rinjve.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: