Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

66 items available. Click here to search.
Mjet mbi pjesëmarrjen e fëmijëve për punëtorët socialë dhe praktikuesit e ndihmës së hershme (Mjete për trajnerët)
21 Mar 2019
East Sussex County Council
Kjo broshurë synon të mbështesë punonjësit socialë për të përfshirë fëmijët në procesin e mbrojtjes në një mënyrë pozitive, mbështetëse dhe ndihmuese. Rëndësia e zërit të fëmijës në praktikën e mbrojtjes së fëmijëve nuk mund të nënvlerësohet.
Bazat e Psikologjisë (Kurse online)
02 Kor 2018
  Një nga arsyet pse duam të kuptojmë natyrën njerëzore, është që të mund të ndihmojmë njerëzit me çrregullime psikologjike. Ky kurs paraqet një bazë për kuptime dhe studime të mëtejshme në psikologji.
Kursi Online: Pse Njerëzit Migrojnë? - Fakte (Kurse online)
05 Shk 2018
Ky kurs ofron një prezantim në një nga çështjet më të keqkuptuara në botën moderne: migracioni.
Kuptimi i Depresionit dhe Mungesës së Humorit tek të rinjtë (Kurse online)
06 Nën 2017
Ky kurs pa pagesë, që i adresohet prindërve dhe profesionistëve, është duke u ofruar si një udhërrëfyes për të ndihmuar në identifikimin dhe trajtimin e depresionit dhe humorit të keq në mesin e adoleshentëve dhe të rinjve.
Mediat e reja për fëmijët e moshës së shkollës fillore (Materiale auto-didaktike)
30 Tet 2017
Infoblatt
Ky dokument i shkurtër udhëzon prindërit se si të menaxhojnë fëmijët e tyre kur kanë të bëjnë me mediat e reja. Mediat e reja si kompjuteri, interneti dhe telefonat celularë, por edhe televizioni janë shumë joshëse
Praktika pjesëmarrëse për fëmijët dhe të rinjtë e afektuar nga Dhuna Seksuale (Kurse online)
06 Tet 2017
Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse “ b
Mungesa e aktiviteteve fizike, shkaktar i mbipeshës tek fëmijët (Materiale auto-didaktike)
14 Gsh 2017
Mbipesha është një problem serioz për një përqindje të madhe të fëmijëve në mbarë botën. Moskujdesi serioz i prindërve ndaj të ushqyerit të fëmijëve, e në veçanti, mos aktiviteti fizik, janë disa nga shkaktarët për obezitetin tek fëmijët.
Puna dhe zbatimi i politikave të BE-së - bërja e Evropës funksionale! (Kurse online)
14 Gsh 2017
Politikat e BE dhe zbatimi: ta bëjnë Evropën të funksionojë! Është një kurs në internet i ofruar nga Fakulteti i Qeverisjes dhe Çështjeve Globale në Universiteit Leiden në Holandë.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: