100 Praktikat më të mira në Mbrojtjen e Fëmijëve

Date: 
30 Nën 2016

Ky botim përmbledh praktikat e fokusuara në mbrojtjen e fëmijëve në familje dhe komunitet, programe për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual, shfrytëzimi ekonomik, mbrojtjen e fëmijëve në situata të jashtëzakonshme, duke përfshirë edhe konfliktin e armatosur, dhe mbrojtjen e fëmijëve në sistemin e drejtësisë. Botimi është përgatitur nga Projekti Mbrojtjes në Johns Hopkins University të Studimeve të Avancuara Ndërkombëtare dhe Qendra Ndërkombëtare për Fëmijët e Humbur dhe të Shfrytëzuar.

Përkthyer vullnetarisht nga:

Anita Jahaj
Antoneta Hastoci
Besiana Golea
Boranda Budo
Gentiana Telo
Jeta Rapce
Ruzha Likja
Stela Dhima

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Evropa
Afrika
Amerika
Australia
Azia

Ky projekt është financuar nga: