Seksion i veçantë: Participation

In this section you will find a selection of resources on the importance of consulting with children and young people, including those with disabilities: manuals, practical steps, promising practices, learning opportunities and other.

News

31 Jan 2018
Çdo vit, më shumë se gjysëm milionë fëmijë në Europë vihen në kontakt me ligjin. Për ti ndihmuar ata të kuptojnë proçedurat ligjore dhe të drejtat e tyre, Terre des hommes ka punuar me të rinj për të zhvilluar StoryLab, një lojë celulari inovative... Read more
13 Nën 2017
Në javën e fundit të muajit Tetor 2017, zyra e Terre des hommes – Delegacioni në Kosovë organizoi trajnim me ndihmës mësuesit/et e Klasëve të Mësimit Plotësues (KMP) të komunës së Gjakovës, Prizrenit, Pejës, Klinës, Ferizajit, Vushtrrisë,... Read more
07 Nën 2017
Personat e verbër, sidomos fëmijët, kanë përfituar përmes ofrimit të mbështetjes financiare nga Ambasada Çeke në Kosovë, me qëllim të integrimit të fëmijëve të verbëar në sistemin shkollor. Mbështetja me teknologji për të verbër nga ambasada e... Read more

Learning

28 Shk 2020
Ky Webinar do të zhvillohet për profesionistëte shëndetit mendor dhe punonjësit social Qëllimet e Webinar-it: Çdo vit qindra fëmijë dhe të rinj të pashoqëruar nga vendet aziatike kalojnë nëpër Bullgari në mënyrë të ligjshme ose të paligjshme... Read more
Ky kurs pa pagesë, që i adresohet prindërve dhe profesionistëve, është duke u ofruar si një udhërrëfyes për të ndihmuar në identifikimin dhe trajtimin e depresionit dhe humorit të keq në mesin e adoleshentëve dhe të rinjve. Kursi do t'i ndihmojë... Read more
E-kursi i ChildHub mbi mbështetjen e pjesëmarrjes së fëmijeve u zhvillua nga CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland). Kursi përmban tre module THEMELORE të cilat DUHET t’i plotësojë çdo pjesëmarrës. Kur të keni... Read more

Library

07 Pri 2020
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave sapo ka publikuar udhëzimin "Words into Action", si një mjet për implementimin efektiv të Kuadrit të Sendai-t për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave. Me një qasje të... Read more
20 Shk 2019
Rregullorja dhe strategjia komunale për të drejtat e fëmijëve kanë për qëllim që çështjet të cilat kanë të bëjnë me fëmijë, të vihen në qendër dhe të kthehen në prioritet të agjendës së qeverisjes komunale. Këto dokumente ofrojnë mundësinë për... Read more
15 Kor 2017
Neni 7 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) përcakton se: 1. Palët duhet të sigurojnë që fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të shprehin lirisht pikëpamjet e tyre mbi çdo çështje që prek interesat dhe... Read more

Multimedia

11 Maj 2017
Qëllimi, socializimi dhe përfshirja në shoqëri. UNICEF-i dhe Komiteti Olimpik për fëmijë me aftësi të kufizuara nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në aktivitete sportive. Me këtë marrëveshje... Read more
07 Shk 2017
Partnerët për Edukim mbi të Drejtat e Njeriut (HREA) Soka Gakkai Internacionale (SGI) dhe Zyra e Komisionierit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) kanë prodhuar këtë film së bashku si një mjet për të rritur... Read more

Participation

Fjalët në Veprime
Data e publikimit: 2020
Botuesi: United Nations Office for Disaster Risk Reduction
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave sapo ka publikuar udhëzimin "Words into Action", si një mjet për implementimin efektiv të Kuadrit të Sendai-t për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave.
Ndalesa Tranzit në Bullgari - Puna me fëmijët migrantë, të miturit e pashoqëruar dhe të rinjtë
Data e publikimit: 2020
Ky Webinar do të zhvillohet për profesionistëte shëndetit mendor dhe punonjësit social
Rregullore për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët
Data e publikimit: 2019
Rregullorja dhe strategjia komunale për të drejtat e fëmijëve kanë për qëllim që çështjet të cilat kanë të bëjnë me fëmijë, të vihen në qendër dhe të kthehen në
[Ndërkombëtare] StoryLab – një lojë celulari që ndihmon fëmijët të lundrojnë në sistemin ligjor
Data e publikimit: 2018
Çdo vit, më shumë se gjysëm milionë fëmijë në Europë vihen në kontakt me ligjin.
[Kosova] Terre des hommes vazhdon ndërtimin e kapaciteteve të kuadrit mësimor të Klasëve të Mësimit Plotësues
Data e publikimit: 2017
Në javën e fundit të muajit Tetor 2017, zyra e Terre des hommes – Delegacioni në Kosovë organizoi trajnim me ndihmës mësuesit/et e Klasëve të Mësimit Plotësues (KMP) të komunës së Gjakovës, Prizrenit, Pejës, Klinës, Ferizajit, Vushtrrisë, Podujevë
[Kosova] Të verbrit të vijojnë mësimet në shkolla normale me fëmijët e tjerë
Data e publikimit: 2017
Personat e verbër, sidomos fëmijët, kanë përfituar përmes ofrimit të mbështetjes financiare nga Ambasada Çeke në Kosovë, me qëllim të integrimit të fëmijëve të verbëar në sistemin shkollor.
[Kosova] Shtatë organizata do të shpërblehen nga KOMF-i për hartimin e Planeve Komunale për Mbrojtjen e Fëmijëve
Data e publikimit: 2017
Mbështetja ofrohet nga projekti "Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë" financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.
Çfarë duhet të dimë për pëfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara [Përmbledhje]
Data e publikimit: 2017
Botuesi: Child Protection Hub
Neni 7 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) përcakton se:
Konkurs: Mobilizues të Komunitetit në Terren
Data e publikimit: 2017
Terre des hommes Delegacioni në Kosovë po kërkon të rekrutojë 3 Mobilizues të Komunitetit në Teren për projektin "Përmirësimi i qasjes dhe (ri)integrimit në arsimin bazë të fëmijëve dhe familjeve migrantëve dhe të kthyer në Kosovë.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: