Items tagged with 'aktivitete psiko-sociale'

Displaying 1 - 10 of 139. Click here to refine your search.
Lëvizje, Lojëra dhe Sport është një metodologji joformale e edukimit, e zhvilluar nga Terre des hommes Foundation, që synon të zhvillojë kompetencat profesionale dhe personale të animatorit, me...
  Ky manual përfshin 15 lojëra tradicionale të përdorura nga profesionistë në Shqipëri, Moldavi dhe Rumani qe përfshijnë elemente specifike psikosociale që synojnë fëmijët e moshave 4-14 vjeç. Përveç...
This year's annual conference of psychologists, 'Psychology and the Digital World', was held in Osijek.  Hana Hrpka, President of the NGO Brave Phone, presented the Child Protection Hub platform...
Time spent outdoors decreased by 70 percent from 1970 to the present. However, the lack of outdoor play facilities can lead to obesity and psychiatric disorders, as play for children is just as...
Gábor Varga, who is raising a severely disabled boy alone, has decided to set up a daycare centre to give parents a little breath, develop their children and provide them with meaningful care. The “...
The WHO listed and defined gaming addiction as a condition in the 11th edition of the International Classification of Diseases, but not many places offer help to children addicted to video games. One...
  "Pas kthimit, familjet përballen me sfida të ngjashme si ato që i shtynë ata të largoheshin nga vendi, siç është varfëria. Fëmijët preken në veçanti." Terre des hommes përmirëson riintegrimin e...
2019 marked the Hungarian Interchurch Aid’s ‘Cloudless Childhood’ sixth annual fundraiser. This year it raised more than 60 million forints, which it spent on summer camps and year-round support for...
This report, published by Cordelia Foundation, Hungarian Helsinki Committee, Foundation for Access to Rights, and the Assistance Centre for Torture Survivors, explores the experiences of migrant...
  Rreth webinarit: Abuzimi seksual i fëmijëve dhe shfrytëzimi seksual në internet janë të përhapura në të gjitha fushat e botës që janë studiuar. Në një moment punëtorët e shërbimeve sociale kanë...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: