Items tagged with 'mbrojtja e viktimave'

Displaying 1 - 10 of 141. Click here to refine your search.
Ekspozimi ndaj dhunës në fëmijëri mund të ketë pasoja të rënda fizike, emocionale dhe shëndetësore mendore dhe është i lidhur ngushtë me mundësinë e kryerjes ose të përjetimit të dhunës nga partneri...
About the webinar: In India, Terre des hommes Foundation has been working with 35 civil society organisations to transform reintegration practices of service providers to support survivors of...
The PsihoProEdu Association in Cluj-Napoca presented its publication, “Prevention and Treatment of School Abuse”, in the House of Religious Freedom.   The PsihoProEdu Association was set up in 2010...
Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi dhe identifikimi i nevojave në aftësitë dhe mundësitë e tregute punës në katër zonat e projektit, përkatësisht në Tiranë, Kukës, Dibër dhe Sarandë. Nga ana...
On Safer Internet Day (11 February), Dr. Szilvia Gyurkó wrote six key points on the subject of child pornography. Child pornography is one of the fastest growing crimes in the world It is estimated...
This major report surveys the evidence relating to the prevalence, impact and treatment of ACEs, the extent to which ACEs should provide the basis for frontline practice and service design, and the...
A Gyermekjogi Civil Koalíció állásfoglalást adott ki, melyben elmagyarázzák a roma gyerekek iskolai szegregációjának legfontosabb elemeit, annak érdekében, hogy elősegítse azoknak a gyermekjogi...
Delegacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës, gjegjësisht Zyra e Koordinatorit Nacional Kundër Trafikimit me Njerëz, dhe anëtarët e tjerë nga Autoriteti Kombëtar i Kosovës...
In a new press release, the EU highlighted their role in international efforts to eliminate Female Genital Mutilation (FGM) via their support for a number of projects worldwide, and by including the ...
Ky raport ka si qëllim të sjellë në vëmendje nevojën për të pasur një ligj të veçantë në Shqipëri me fokus në parandalimin e trafikimit të personave dhe mbrojtjen e viktimave/ viktimave të mundshme...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: