Vullnetarët tanë

Kjo nismë nuk do të ishte bërë e mundur pa mbështetjen e individëve bujare që ofrojnë kohën e tyre dhe ekspertizën e tyre për të bërë këtë projekt një sukses.

Renis Meta

Volunteer (May 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Albanian.

Melissa Csikszentmihalyi

Volunteer (Oct 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Anesa Vilic
Bosnje Herzegovina

Volunteer (July 2017 - present)

Provide support by translating Child Hub website content from English to Serbian, Croatian and Bosnian.

 

Andrea Kis

Volunteer (Jun 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Anna Huzsvai

Volunteer (Jun 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Ágnes Kertész

Volunteer (Nov 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Ky projekt është financuar nga: