Vullnetarët tanë

Kjo nismë nuk do të ishte bërë e mundur pa mbështetjen e individëve bujare që ofrojnë kohën e tyre dhe ekspertizën e tyre për të bërë këtë projekt një sukses.

Anesa Vilic
Bosnje Herzegovina

Volunteer (July 2017 - present)

Provide support by translating Child Hub website content from English to Serbian, Croatian and Bosnian.

Інес Харіді
Hungaria

інтерн

Дослідження, комунікації та редагування контенту.

Andrea Kis
Hungaria

Volunteer (Jun 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Anna Huzsvai
Hungaria

Volunteer (Jun 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Ágnes Kertész
Hungaria

Volunteer (Nov 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Renis Meta
Shqipëria

Volunteer (May 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Albanian.

Sára Anton

Volunteer (Oct 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Denitsa Markova

Volunteer (Feb 2020 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Bulgarian.

Ganzul Darjaa
Evropa Juglindore

Volunteer (Feb 2020 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and help with site management.

Megi Vozga
Shqipëria

Volunteer (Feb 2020 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Albanien.

Ky projekt është financuar nga: