2 vjet pas: mësimet e nxjerra për mbrojtjen e fëmijëve në lëvizje në Evropë

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
27 Mar 2018
Start and finish time of webinar: 
3-4pm CET
Lecturer: 
Jonas Hols, Expert at the national contact point of the EMN, at the Swedish Migration Agency
Anja Stefanović, Researcher at the Belgrade Centre for Human Rights
Bogdan Krasić, Researcher at the Belgrade Centre for Human Rights
Organizatori: 
Child Protection Hub

 ©Tdh / Ivo Daskalov

Që nga fillimi i të ashtuquajturës "krizë emigrimi dhe refugjatësh", shumë vende evropiane kanë hasur vështirësi gjatë përpjekjes për të përballuar krizën dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive nevojave të grupeve më vulnerabël të prekura. Dy vjet më parë, ChildHub organizoi një webinar mbi përvojën e Gjermanisë, si një nga vendet më të rëndësishme të destinacionit. Klik ketu për të dëgjuar të gjithë webinarin dhe për të mësuar rreth sistemit gjerman dhe disa nga sfidat që kishin përjetuar.

Dy vjet më pas, ChildHub mblodhi një grup ekspertësh relevantë nga dy vendet kryesore të destinacionit dhe një vend tranzit, duke synuar që ta rishqyrtojë këtë temë dhe të hedhe dritë mbi mënyrën se si është procesi i pranimit dhe integrimit të njërit prej grupeve më të prekshme - të miturve të pashoqëruar funksionimin dhe evoluimin. Folësit nga Gjermania, Suedia dhe Serbia do të ndajnë përvojën e tyre, do të diskutojnë se si funksionojnë sistemet në vendet e tyre, ndajnë disa nga praktikat e mira të identifikuara në proces si dhe sfidat që ende duhet të adresohen.

Rrjeti Evropian i Migracionit po prodhon aktualisht një studim mbi të miturit e pashoqëruar pas përcaktimit të statusit. Z. Jonas Hols nga Agjencia Suedeze e Migracionit do të pasqyroje kontributin kombëtar suedez në atë studim dhe në veçanti do të përqëndrohet në situatën në Suedi pas 2015, kur 35,000 të mitur të pashoqëruar kërkuan azil. Ai do të diskutojë ndryshimet e fundit në politikat dhe praktikën, kushtet e pranimit (kujdesit / akomodimit), integrimin e të miturve të pashoqëruar dhe të miturve të pashoqëruar që zhduken, si dhe disa nga sfidat dhe praktikat e mira të identifikuara në studim.

Gjatë prezantimit të saj, Nadja Lang do të ndajë përvojën e saj si një pedagoge sociale që punon në baza ditore me UAM në Berlin, duke u ofruar atyre mbështetje dhe udhëzime që nga momenti që mbërrijnë në Berlin, duke ndjekur progresin e tyre dhe procesin e integrimit. Znj. Lang do të japë një përshkrim të shkurtër për të miturit e pashoqëruar që vijnë në sistemin e mirëqenies së të rinjve në Berlin, sfidat që ajo përjetoi gjatë punës së saj, sfidon ata të rinj me të cilët përballen dhe diskutojnë se si mund të trajtohet kjo në të ardhmen.

Znj. Anja Stefanoviq dhe z. Bogdan Krasiq nga Qendra e të Drejtave të Njeriut në Beograd do të përqëndrohen në pozitën e fëmijëve refugjatë të pashoqëruar dhe të ndarë në Republikën e Serbisë, sfidat me të cilat përballet sistemi serb në lidhje me mbrojtjen shtesë që fëmijët e pashoqëruar duhet të kenë mundësi të gëzojnë dhe boshllëqet brenda ajo.

Webinar do të jetë me interes për praktikuesit në sektorin publik dhe civil që merren me të mitur të pashoqëruar, profesionistë që punojnë me fëmijët në lëvizje, si dhe akademikët që janë të interesuar për migracionin, ndikimin e situatës në rrugën e Ballkanit Perëndimor në rrjedhën e emigrantëve drejt Evropës Perëndimore dhe analizat krahasuese të politikave të refugjatëve.

 

Lidhur me prezantuesit:

Jonas Hols u bashkua me pikat kombëtare të kontaktit të EMN (Rrjeti Evropian i Migracionit) në vitin 2015. EMN është një rrjet i ekspertëve të migracionit dhe azilit të BE-së, të krijuar për të ofruar informata objektive, të krahasueshme, relevante për politikat dhe të azhurnuara mbi azilin dhe migrimit, për shembull duke prodhuar raporte dhe studime dhe duke organizuar konferenca. Ai ka punuar më parë në kapacitete të ndryshme në Agjencinë Suedeze të Migracionit, kryesisht në azil / mbrojtje dhe ka shërbyer në Rusi për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Z. Hols mban një Master në Shkencat Politike.

Anja Stefanovic dhe Bogdan Krasic kanë punuar si studiues të Qendrës së Beogradit për të Drejtat e Njeriut (BCHR) për 3 vitet e fundit, kryesisht duke u fokusuar në të drejtat e refugjatëve. Ata kanë zbatuar projekte në partneritet me UNHCR-në, Komitetin Ndërkombëtar të Shpëtimit, Këshillin Holandez për Refugjatët dhe Oxfam. Zonja Stefanoviç më parë fitoi përvojë në agjencitë e OKB-së në Serbi dhe Jordani. Z. Krasic ishte i përfshirë në aktivitete që u përqëndruan në fëmijët e refugjatëve dhe ishte redaktor i raportit "Fëmijët e Pashoqëruar dhe të Ndara në Serbi", që u botua në vitin 2017. Aktualisht ato janë të përqendruara në sfidat e integrimit të refugjatëve të njohur në Serbi.

 

Si ta ndiqni webinarin:

Përdorni butonin më poshtë për t'u rregjistruar në webinar. Disa orë përpara webinarit ju do të merrni një email me lidhjen në dhomën e webinareve dhe udhëzimet se si të bashkoheni. Bashkimi me webinarët tanë është shumë e lehtë, nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë prej jush dhe merr vetëm një minutë ose dy. Ju mund të bashkoheni me webinarin nga kompjuteri, tableta ose telefoni juaj celular.

Ketu mund te kontrolloni se kur fillon webinari me orarin e zones tuaj.

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: