De-institucionalizimi: eksperienca Bullgare

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
10 Dhj 2015
Start and finish time of webinar: 
11am CET
Lecturer: 
Galina Markova
Kalina Yordanova
Organizatori: 
ChildHub

Procesi i de-institucionalizimit do të thotë reforma të mëdha në fushen e mbrojtjes se fëmijëve që bazohet ne transformim të institucioneve ekzistuese rezidenciale për fëmijët në shërbime me bazë komunitare. Zbatimi i reformës në Bullgari u përball me sfida, por ajo gjithashtu prodhoi praktika te mira. Në këtë webinar Znj Galina Markova, lektore në fakultetin e Punës Sociale dhe drejtore e Qendrës know-how, NBU, dhe Kalina Jordanova, psikologe, do të trajtojnë çështjet e de-institucionalizimit në mënyrë që të ndajnë shembuj dhe praktika nga Bullgaria.

Megjithatë, per shkak se tema e de-institucionalizimit është shumë e madhe dhe mund të diskutohet në drejtime të ndryshme, ju lutemi të ndani preferencat tuaja me ne! Sugjeroni një fushë të ngjashme interesi duke lënë një koment në kutinë më poshtë (ju duhet të regjistroheni qe të jeni në gjendje për ta bërë këtë)! Webinaret tona synojnë t'ju përgjigjen pyetjeve tuaja dhe ne do të dëshironim te pershtatnim temat me interesat tuaja.

 

Regjistrimi i Webinarit gjëndet këtu.

 

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: