Dhuna dhe abuzimi i fëmijëve ndaj prindërve - Një udhëzues për të punuar me familjet

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
30 Jan 2020
Start and finish time of webinar: 
2pm CET
Lecturer: 
Helen Bonnick

Eshte punonjëse sociale dhe edukatore praktike që specializohet në dhunën dhe abuzimin e fëmijëve ndaj prindërve. Websiti i saj Holes in the Wall sjell informacion, kërkime dhe burime lidhur me këtë formë abuzimi për prindërit dhe profesionstët. Ajo është autore e Abuzimi i prinderve nga femijet: nje guide per profesionistet qe punojne me familjet, Pavilion Publishing, 2019.

Organizatori: 
Child Protection Hub

 

Cfarë është dhuna dhe abuzimi i fëmijëve ndaj prindërve (CPVA) dhe si mund t'i mbështesim familjet në këtë situatë?

Bashkohuni me ne në një webinar interaktiv për të eksploruar temën në detaje dhe mësoni metodat për t'u marrë me të si një profesionist.
Ju lutemi shkruani pyetjet tuaja paraprakisht: http://www.tricider.com/brainstorming/39kJniLLvut

Familjet që kërkojnë ndihmë mund të flasin për mungesën e aftësisë për të sjellë një fëmijë në shkollë, për ndjenjën e depresionit ose të rraskapitjes nga situata e shtëpisë së tyre, për fëmijën e tyre jashtë kontrollit. Mund të kenë hematoma ose dëmtime të tjera. Shkollat mund të identifikojnë fëmijët me problemet e sjelljes. Policia mund të shqetësohet për të rinjtë që janë të prekshëm nga shfrytëzimi ose të përfshirë në sjellje antisociale. Në të gjitha këto situata, mund të ketë edhe dhunë dhe abuzim nga një fëmijë te prindi i tyre, por mund të mos e dimë për këtë.

Prindërit kanë thënë se gjëja më e rëndësishme për ta është që kur të kërkojnë ndihmë dikush i dëgjon dhe i merr seriozisht. Nga kudo që vjen ndihma, ka disa tipare të zakonshme:

  • Cilësimi i abuzuesit 
  • Puna ndaj fëmijës që ai/ajo te merr përgjegjësi për veprimet e tij/saj
  • Ndërtimi i një rrjeti mbështetës për prindërit
  • Prioritizimi i gjërave që duhen ndryshuar
  • Mësimi i mënyrave për të dekurajuar konfrontimet në shtëpi
  • Kuptimi i çështjeve të tjera të përfshira dhe ofrimi i mbështetjes për këto gjithashtu.

Qëllimi i mbështetjes është të rivendosë marrëdhënie pozitive dhe të shëndetshme familjare dhe t'i mbajë të gjithë të sigurt. Në përgjithësi, familjet duan të qëndrojnë së bashku. Ndihma e herëshme mund të ndalojë që gjërat të përkeqësohen, por mund të ketë disa situata kur nevojat e fëmijëve janë shumë komplekse, ose marrëdhënia është prishur aq keq sa që ndarja është e nevojshme për shëndetin dhe sigurinë e të gjithëve. Shumë programe të ndihmës tani kanë prova që tregojnë se ato janë efektive. Ato përdoren brenda drejtësisë rinore, brenda shërbimeve të kujdesit shoqëror të fëmijëve, shërbimeve të shëndetit mendor, agjencive të abuzimit në familje, arsimit, dhe nganjëherë agjencive që punojnë vetëm me CPVA; por e rëndësishme është që agjensitë gjithashtu te punojnë së bashku për të kuptuar të gjithë situatën dhe për të adresuar të gjitha nevojat që ka familja.

Si të bashkohesh me webinarin:

Përdorni butonin më poshtë për t'u regjistruar në webinar. Disa orë para webinarit do të merrni një email me lidhjen për në dhomën e webinarit, dhe udhëzime se si të hyni. Hyrja është shumë e thjeshtë, nuk kërkon aftësi speciale nga ju, dhe zgjat vetëm një minutë ose dy. Ju mund të hyni në webinar nga kompjuteri, tableti ose telefoni celular.

 

Topic(s): 
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: