Mbështetja psikosociale për fëmijët në lëvizje: arti si një mënyrë shprehjeje

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Data: 
30 Maj 2017
Start and finish time of webinar: 
2pm CET, 3pm EEST
Lecturer: 
Faustine Douillard, Child protection project manager, Terre des hommes
Ira Dika, Cinematographer
Stavroula Anthiropoulou, Comic book artist
Organizatori: 
Child Protection Hub

Ky webinar u drejtohet të gjithë aktorëve që ofrojnë ndihmë psikosociale dhe aktivitete për fëmijët dhe të rinjtë.

Brenda krizës evropiane të refugjatëve, fëmijët, të rinjtë, familjet dhe të rriturit kanë qëndruar në Greqi për disa muaj brenda vendeve të pranimit të urgjencës, më shpesh të quajtura "kampe" ku Terre des hommes, në bashkëpunim me partnerin e saj Arsis, kanë zbatuar aktivitete psiko-sociale. Një pjesë e këtyre aktiviteteve kanë për qëllim të ndihmojnë fëmijët dhe të rinjtë të gjejnë një mënyrë për të shprehur ndjenjat dhe zhgënjimin e tyre dhe të zhvillojnë një mënyrë të re komunikimi përmes gjuhës së artit. Ndërsa disa prej tyre zgjodhën të përdorin kamera si një mjet, të tjerët vendosën të nxjerrin historinë e tyre. Ky webinar do të paraqesë dy shembuj të metodave pjesëmarrëse të punës me fëmijët dhe të rinjtë në lëvizje: një dokumentar dhe një libër komik.
 

Lidhur me lektorët:

Faustine Douillard

E specializuar në mbrojtjen e migracionit të përzier, Faustine Douillard filloi të punojë me krizat e refugjatëve në Jordani përpara se të shkonte në Calais për të mbështetur popullsinë e braktisur të refugjatëve. Duke qenë atje si një këshilltare ligjore, puna e saj ishte e orientuar në terren, duke hyrë në mbledhje dhe organizime joformale të jetesës në mënyrë që të mbështeste këtë popullsi me ndihmë juridike në lidhje me procedurat e azilit. Gjatë kësaj kohe Faustine punoi ngushtë me të miturit dhe fëmijët e pashoqëruar duke u përpjekur të kalonin kufirin në Angli. Për shkak të mungesës së infrastrukturave të përshtatura dhe rreziqeve të larta të kontrabandës dhe trafikimit, puna e Faustine përfshinte progresivisht më shumë identifikimin, parandalimin dhe reagimin ndaj viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore. Faustine arriti në Greqi në gusht të vitit 2016 për një projekt të mbrojtjes së përgjithshme të Terre des hommes duke përfshirë mbështetjen psikosociale për fëmijët në lëvizje.

Ira Dika

Ira Dika ka lindur në Tiranë, Shqipëri. Ajo është studente e diplomuar e Departamentit të Filmit të Arteve të Bukura të Universitetit Aristotel të Selanikut. Gjatë studimeve të saj ajo bëri dy dokumentarë dhe disa filma të shkurtër jo-dialog. Filmi i saj i shkurtër "Boil" mori çmime në disa festivale filmike. Dokumentari i saj i parë "Stavroula" u shfaq në Festivalin e 14-të të Dokumentarit të Selanikut. Dokumentari i saj Salt Flats / ALYKES u financua nga Qendra e Filmit Grek dhe është transmetuar nga OTE TV. Puna e saj fokusohet kryesisht tek personazhet e margjinalizuar dhe grupet e njerëzve të rrezikuar socialisht. Në të kaluarën ajo punoi si kujdestare për personat me çrregullime mendore dhe fizike.

Stavroula Anthiropoulou
Stavroula Anthiropoulou, e lindur në Belgjikë në vitin 1987, ka studiuar filozofinë franceze në Universitetin Aristotelu të Selanikut. Ajo është një mësuese franceze dhe artiste komike. Puna e saj është botuar në Athinë. Duke kombinuar përvojën e saj në arsim dhe art, ajo realizon një kurs që është njëkohësisht i gjallë dhe udhëzues.
 

Regjistrimi i Webinarit gjëndet këtu.

Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: