Nga ekstremizmi i dhunshëm në rezilience: Kërkimi i një transformimi të vërtetë për fëmijët dhe të rinjtë

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
06 Dhj 2018
Start and finish time of webinar: 
3-4pm CET
Lecturer: 
Erica Harper, former Executive Director of WANA
Kristen Hope, Research and Advocacy Coordinator, Access to Justice Programme, Terre des hommes
Organizatori: 
ChildHub

Rreth webinarit:

Çfarë nxit ekstremizmin e dhunshëm mes fëmijëve dhe të rinjve, dhe çfarë duhet të bëjnë praktikuesit e mbrojtjes së fëmijëve për këtë?

Childhub do të organizojë një webinar për të paraqitur gjetjet e një bashkëpunimi kërkimor midis Terre des Hommes dhe Institutit WANA, realizuar në vitin 2018, që çoi në botimin e raportit “Rikonceptimi i Motiveve të Ekstremizmit të Dhunshëm” (Reconceptualising the Drivers of Violent Extremism: an agenda for Child and Youth Resilience) një agjendë për Resiliencen e Fëmijëve dhe Rinjve.

Ne jemi të lumtur që të kemi si referuese në webinar Dr. Erica Harper, ish-Drejtore Ekzekutive e WANA dhe autore e raportit në cilësinë e kryetares; dhe si moderatore për këtë webinar znj. Kristen Hope, Koordinatore për Hulumtim dhe Avokim për Programin e Qasjes në Drejtësi në Terre des Hommes!

Bashkohu me ne në 6 dhjetor për të mësuar më shumë rreth:

  • Zbulime nga literatura më e përditësuar mbi atë se cilat forca dhe mangësi e nxisin ekstremizmin e dhunshëm, me një fokus të veçantë tek të rinjtë.
  • Deficitet në strategjitë aktuale të reagimit dhe ndikimi i tyre tek fëmijët dhe të rinjtë që ndikojnë në punën e punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve.
  • Llojet e veprimeve që duhet të ndërmerren për të parandaluar dhe për t'iu përgjigjur këtij fenomeni.

Rreth folësit:

Dr. Erica Harper ka Bachelor të Tregtisë (Ekonomi), Bachelor të Drejtësisë (Hons) dhe gradën Doktor i Filozofisë (Ligji Ndërkombëtar). Ajo ka punuar për organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe OJQ, përfshirë UNHCR (Gjenevë, Filipine dhe Timor Leste), Komuniteti dhe Shërbimet Familjare Ndërkombëtare (Filipinet), UNDP (Gjenevë) dhe Organizata Ndërkombëtare për të Drejtat e Zhvillimit (Indonezi dhe Gjenevë). Ajo themeloi në vitin 2014 Institutin WANA, një organizatë think-tank me bazë në Jordani, dhe udhëhoqi organizatën deri në vitin 2018. Para kësaj, ajo mbajti postin e Këshilltares së Lartë të Sundimit të Ligjit për Organizatën Ndërkombëtare për të Drejtat e Zhvillimit në Gjenevë (2007-2012) ku ajo drejtoi një portofol projektesh të fuqizimit ligjor që përfshin 13 vende duke përfshirë në fushat e drejtësisë zakonore, titullimin e tokës në komunitet dhe mbrojtjen e fëmijëve. Gjatë kësaj periudhe është dërguar edhe në UNDP për të shkruar Shënimin Udhëzues për Programimin e Sundimit të Ligjit në Situatat e Konflikteve dhe Pas Konfliktit dhe për UNHCR-në si Kryetar i Grupit të Mbrojtjes Globale të Mbrojtjes për Fatkeqësitë Natyrore. Dr Harper është autor i katër librave mbi çështjet ligjore ndërkombëtare, duke përfshirë mbrojtjen në situata të fatkeqësive natyrore, strehimin, të drejtat e tokës dhe të pronës, dhe sistemet e zakonshme të drejtësisë. Ajo gjithashtu ka shkruar disa artikuj ditorë dhe një seri vëllimesh të redaktuar për programin e sundimit të ligjit në mjediset pas konfliktit dhe pas-katastrofës. Fushat e saj të specializimit janë forcimi i sundimit të ligjit pas konfliktit, sistemet e zakonshme të drejtësisë, fuqizimi ligjor dhe sistemet ligjore islame.

Rreth moderatorit:

Me një BA në Arabisht dhe Politikë nga Shkolla e Studimeve Orientale dhe Afrikane, Universitetin e Londrës dhe një MSc në Menaxhimin Ndërkombëtar të Zhvillimit, Kristen Hope përpiqet të transformojë parimet e pjesëmarrjes dhe fuqizimit në praktikë duke përdorur kërkime të orientuara drejt veprimit dhe qasje pjesëmarrëse për të zhvilluar programe që parandalojnë dhe reagojnë ndaj dhunës dhe rrisin aksesin e fëmijëve në drejtësi, ku të rriturit dhe fëmijët bëhen aktivë në mbrojtjen e tyre.

Kristen ka mbi 15 vjet eksperiencë pune me fëmijët për t'i ndihmuar ata të shprehin zërat e tyre, gjysma e të cilave janë fokusuar në grupet e rrezikuara dhe të margjinalizuara në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut duke përfshirë refugjatët dhe pakicat etnike. Fushat e saj të ekspertizës përfshijnë metodat e kërkimit, mekanizmat e mbrojtjes së fëmijëve me bazë komunitare dhe pluralizmin ligjor.

Si të merrni pjesë në webinar:

Përdorni butonin më poshtë për të marrë pjesë në webinar. Disa orë para webinarit ju do të merrni një email me lidhjen në dhomën e webinareve dhe udhëzimet se si të merrni pjesë. Pjesëmarrja në webinarët tanë është shumë e lehtë, nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë prej jush dhe merr vetëm një minutë kohë, ose dy. Ju mund të merrni pjesë në webinarin nga kompjuteri, tableti ose telefoni juaj celular.

Ju mund të kontrolloni ketu orën kur fillon webinari në zonën tuaj kohore.

Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: