Përfshirja e fëmijëve më të cenueshëm në krijimin e politikave për mbrojtjen e fëmijëve – përparësitë dhe sfidat

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
15 Shk 2018
Start and finish time of webinar: 
3-4pm CET
Lecturer: 
Brikena Zogaj, Udhëheqëse e qendrës për mbrojtjen dhe pjesemarrjen e fëmijëve, WV Mid East & EEurope
Organizatori: 
ChildHub

 

Lidhur me webinarin:

A mund të thoni se një qasje e cila i mundëson qytetarët, si bartës të drejtave, të kërkojnë të drejtat e tyre dhe i fuqizon të kenë ndikim në kualitet, efikasitet dhe llogaridhënie të shërbimeve publike, të jetë efektive për mbrotjen e fëmijëve? A pajtoheni se pjesëmarrja e femijëve është një vlerë e shtuar për mbrojtjen e fëmijëve? A do t’a bëjë më efektive mekanizmin e mbrojtjes së fëmijëve nëse dëgjohen fëmijët më të cenueshëm gjatë formimit të mekanizmit lokal të mbrojtjes së fëmijëve?

Qendra për mbrojtjen e fëmijëve dhe pjesëmarrjen në të mësuar, një platformë për shkëmbimin e novacioneve, përvojave dhe njohurive, ka zhvilluar shtatë koncepte për të siguruar cilësinë e programimit, të të nxënit dhe të dëshmive. Gjatë këtij webinar-i ne do të diskutojmë dy nga këto koncepte - Zëri i qytetarëve dhe Aktivitetet me Fëmijët për Mbrojtjen dhe Referimin si dhe mekanizmin e Përgjigjeve për fëmijët më të cenueshëm. Bashkohuni me ne për të mësuar më shumë rreth sfidave për të pasur fëmijë që marrin pjesë në mënyrë aktive dhe dëgjohen, për pasojat e paqëllimshme negative dhe për rezultate të mundshme të papritura!

Ky webinar do të ishte veçanërisht interesant për stafin e mbrojtjes dhe pjesëmarrjes se fëmijëve, së bashku me personelin e agjensive të ngashme të mbrojtjes së fëmijëve, donatorëve dhe të gjithë të interesuarve për të ndikuar në mbrojtjen e fëmijëve dhe politikat e pjesëmarrjes së fëmijëve.

Në lidhje me /prezantuesen

 

Brikena Zogaj është drejtuese teknike, avokuese, promotore dhe novatore, hulumtuese dhe lehtësuese e të nxënit për ekspertë të lëndëve që punojnë në kontekste të ndryshme emergjence dhe zhvillimi, duke u fokusuar në hartimin dhe cilësinë e programeve për mbrojtjen e fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve që përjetojnë privim, përjashtim dhe cenueshmëri. Një urë-lidhëse e aktorëve qeveritar, jo-qeveritar, universiteteve dhe donatorëve që me sukses mobilizon burimet (njerëzore dhe financiare) për zbatimin e modeleve efektive intervenuese të mbrojtjes së fëmijëve të bazuara në fakte.

Si të behesh pjesë e webinar-it:

 

 

Përdorni butonin më poshtë për t'u regjistruar në webinar. Disa orë para webinar-it ju do të merrni një email me lidhjen në dhomën e webinar-eve dhe udhëzimet se si të bashkoheni. Hyrja ne webinar-ët tanë është shumë e lehtë, nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë prej jush dhe merr vetëm një minutë ose dy. Ju mund t`u bashkoheni webinar-it nga kompjuteri, tableti ose telefoni juaj celular.

 

Ketu mund të verifikoni fillimin e webinar-it sipas orës së zonës tuaj.

Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: