Seri webinarësh të ChildHub dhe PROMISE: Përshtatja e konceptit Barnahus me realitetet lokale

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Data: 
24 Maj 2018
Start and finish time of webinar: 
4-5pm CET
Lecturer: 
Anna M. Pettersson, Social Worker/Coordinaton, Barnahus Linköping, Sweden
Gordana Buljan Flander, Director of Child and Youth Protection Center of Zagreb
Organizatori: 
ChildHub

 

Në webinarin tonë të dytë për Barnahus do të krahasojmë se si Barnahus Linköping, Suedia dhe Qendra për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Rinjve të Zagrebit, Kroaci, punojnë për të arritur Standartet e Cilesise se Barnahus në kontekstet e tyre lokale. Pjesëmarrësit inkurajohen që të plotësojnë prezantimin me informacion mbi mënyrat e veçanta që ata punojnë. Rezultati do të shfaqë risitë ekzistuese dhe do të frymëzojë shërbimet e ardhshme për të gjetur zgjidhjet e duhura për kontekstet e tyre lokale.

Sigurohuni që të ndiqni Faqen e webinareve te ChildHub  dhe të regjistroheni në buletinin tonë për të marrë përditësime të rregullta në lidhje me sesionet e ardhshme!

Lidhur me folesin:

 

Anna M. Pettersson punon si koordinatore në Barnahus në Linköping të Suedisë. Barnahus filloi në vitin 2005 dhe ajo e ka ndjekur zhvillimin e Barnahus që nga fillimi, së pari si përfaqësuese në grupin e punës dhe më pas, që nga viti 2012, si koordinatore. Ajo është një punonjëse sociale dhe më herët ka punuar kryesisht me fëmijët dhe adoleshentët në kuadër të shërbimeve sociale. Si koordinatore, ajo është gjithashtu anëtare e grupeve të ndryshme të zhvillimit, që kanë të bëjnë për shembull me gjymtimin gjenital, dhunën në marrëdhënie të ngushta dhe rëndësinë e rutinave për fëmijët brenda grupit të synuar.

Ajo mban leksione rreth rutinave dhe procesit të Modelit Barnahus, si të identifikojmë fëmijët në rrezik brenda grupit të synuar dhe çfarë të bëni pasi fëmijët të kenë treguar diçka.

 

Gordana Buljan Flander (PhD) është psikologe, psikoterapiste dhe Drejtore e Qendrës për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Rinjëve të Zagrebit. Ajo ka punuar me fëmijët për më shumë se 30 vjet dhe ishte ndër profesionistët e parë në Kroaci që njihnin rëndësinë e çështjes së abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve. Në vitin 1997 ajo krijoi linjën e ndihmës për fëmijët e abuzuar dhe të lënë pas dore; në vitin 2002 ajo filloi themelimin e Qendrës për Mbrojtjen e Fëmijëve të Zagrebit - i vetmi institucion shëndetësor i specializuar për të punuar me fëmijët e traumatizuar në Kroaci.

Përveç punës direkte me fëmijët dhe familjet, ajo është aktive si akademike dhe ka shkruar 7 libra dhe disa dokumente shkencore. Ajo punon si pedagoge në shumë universitete dhe është Eksperte e Gjykatës për Psikologji, duke zhvilluar trajnime lokalisht, në rajon dhe nivel ndërkombëtar, duke ndarë përvojat me profesionistë të tjerë në Kroaci dhe në mbarë botën.

Si të merrni pjesë në webinar:

Përdorni butonin më poshtë për të nënshkruar për webinar. Disa orë para webinarit ju do të merrni një email me lidhjen në dhomën e webinareve dhe udhëzimet se si të bashkoheni. Bashkimi me webinarët tanë është shumë e lehtë, nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë prej jush dhe merr vetëm një minutë ose dy. Ju mund të bashkoheni me webinarin nga kompjuteri, tableta ose telefoni juaj celular.

Mund te kontrolloni ketu kur fillon webinari sipas kohes tuaj zonale.

 

Lidhur me serite: 

Shumë vende në Evropë tani po lëvizin shpejt drejt krijimit, zhvillimit dhe zgjerimit të Barnahusit ose shërbimeve të ngjashme. Ndërsa ky moment rritet, fusha e njohurive dhe përvojës po ndertohet. Seria e webinareve te PROMISE është një ftesë e hapur për t'u bashkuar me diskutimet dhe shkëmbimet brenda Lëvizjes Europiane Barnahus. Gjatë PROMISE 1, profesionistë nga e gjithë Evropa u ftuan të marrin pjesë në takimet e shkëmbimit të projektit PROMISE. Këto takime përmbanin leksione, trajnime dhe diskutime mbi parimet, standardet dhe sfidat kryesore që duhen marrë parasysh kur hapen dhe funksionojne keto bashkëpunime multidisiplinare dhe ndërinstitucionale për fëmijët viktima dhe dëshmitarë të dhunës. Në këtë Seri Webinaresh, ne do të rishikojmë dhe zgjerojmë temat që mbulohen në PROMISE 1 për një audiencë publike. Si pjesë e kësaj serie, ne synojmë të diskutojmë konceptin Barnahus në përgjithësi, përshtatshmërinë e konceptit me realitetet vendore dhe Standartet e Cilesise se Barnahus, e cila parashtron parimet themelore, aktivitetet specifike dhe aranzhimet institucionale që mundësojnë përqendrimin e fëmijëve në qendër dhe efektive bashkëpunuese. Seritë e Webinarit gjithashtu do të reagojnë në mënyrë dinamike ndaj pyetjeve kur ato lindin, ofrojnë dhoma chatesh të planifikuar për tema të zgjedhura dhe madje ndajnë praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra nga aktivitetet e projektit PROMISE 2.

 

Gjuhё(t) e materialeve: 
english.

Ky projekt është financuar nga: