Si dhe përse duhet të ofrohet përkujdesje dhe kujdes alternativ për fëmijët e pashoqëruar [Eksperienca e Nidos, Hollande]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
22 Maj 2017
Start and finish time of webinar: 
4-5pm CET
Lecturer: 
Tin Verstegen, Drejtori Fondacionit Nidos
Organizatori: 
Child Protection Hub

Lidhur me webinarin:

Në këtë webinar do të flasim lidhur me rëndësinë e ofrimit të përkujdesit alternativ për fëmijët e pashoqëruar dhe se si kjo bëhet në Hollandë. Webinari do të jetë interesant dhe relevant për profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve dhe punonjësit e linjës së parë të përfshirë me fëmijë të ndarë dhe të pashoqëruar.

Lidhur me lektorin:

Tin Verstegen është drejtori i Fondacionit Nidos, institucioni kombëtar përkujdesës për fëmijët e pashoqëruar në Hollandë. Organizata ofron përkujdesje për 6000 fëmijë të pashoqëruar dhe është përgjegjëse për strehimin e tyre. Nidos ka rreth 550 të punësuar nga të cilët pjesa më e madhe janë kujdestarë profesionistë.

Gjuhё(t) e materialeve: 
english.
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: