Si dhe përse duhet të ofrohet përkujdesje dhe kujdes alternativ për fëmijët e pashoqëruar [Eksperienca e Nidos, Hollande]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Data: 
22 Maj 2017
Start and finish time of webinar: 
4-5pm CET
Lecturer: 
Tin Verstegen, Drejtori Fondacionit Nidos
Organizatori: 
Child Protection Hub

Lidhur me webinarin:

Në këtë webinar do të flasim lidhur me rëndësinë e ofrimit të përkujdesit alternativ për fëmijët e pashoqëruar dhe se si kjo bëhet në Hollandë. Webinari do të jetë interesant dhe relevant për profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve dhe punonjësit e linjës së parë të përfshirë me fëmijë të ndarë dhe të pashoqëruar.

Lidhur me lektorin:

Tin Verstegen është drejtori i Fondacionit Nidos, institucioni kombëtar përkujdesës për fëmijët e pashoqëruar në Hollandë. Organizata ofron përkujdesje për 6000 fëmijë të pashoqëruar dhe është përgjegjëse për strehimin e tyre. Nidos ka rreth 550 të punësuar nga të cilët pjesa më e madhe janë kujdestarë profesionistë.

Gjuhё(t) e materialeve: 
English
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: