Të diskutosh mbi seksualitetin me të rinjtë

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
08 Dhj 2016
Start and finish time of webinar: 
10.00 CET
Lecturer: 
Dr. Szilvia Gyurko
Ivet Pieper

Ivet Pieper

Dr. Szilvia Gyurkó

Kur të rinjtë të kenë qasje në informacion dhe të rriturit janë në gjendje të bejne biseda të rëndësishme me ta, atëherë është krijuar një bazë e fortë për të rinjtë që të marrin pjesë në mënyrë aktive. Shumë profesionistë janë në mëdyshje gjithsesi për të diskutuar zhvillimin e shëndetshëm seksual, sjellje të rrezikshme seksuale dhe dhunën seksuale me të rinjtë. Profesionistët e dinë se është e rëndësishme, por nuk ndjehen të aftë për ta bërë këtë. Kjo është një nga gjetjet e Komunitetit LEAP "Praktikës për pjesëmarrje, të rinjtë dhe dhunës seksuale". Është për këtë arsye që ne po organizojme një webinar mbi të.
 

Ne kete webinar do të paraqesim metodat praktike, do's and don'ts nga perspektiva e ekspertëve me përvojë dhe do te ftohen pjesëmarrësit për të ndarë praktikat e mira.

Lehtësuesit:

Znj Szilvia Gyurko: këshilltar rajonal i Tdh-së per drejtësinë për të mitur është një këshilltar i pavarur i të drejtave të fëmijëve dhe studiuese. Aktualisht është Kryetare e Bordit të Fondacionit Eszter (e cila ofron ndihmë psikologjike dhe ligjore për viktimat e dhunës seksuale) dhe ajo drejton Fondacionin Hintalovon që zhvillon të drejtat e fëmijëve dhe projekte edukative.

Ivet Pieper (menaxher i lartë i projektit në Stichting Aleksandrit): Stichting Alexander është një OJQ holandeze specializuar në pjesëmarrjen e të rinjve dhe hulumtim veprimit pjesëmarrëse. Ivet ka qenë duke punuar në fushën e fëmijës ndërkombëtare dhe zhvillimin e të rinjve për më shumë se 17 vjet, me një fokus të fortë mbi qasjet pjesëmarrëse. Në vitet e fundit ajo ka punuar kryesisht në temat e kujdesit të rinjve, ekspertë me përvojë dhe të abuzimit të fëmijëve.

Regjistrimi i Webinarit gjëndet këtu.

Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: