Trafikimi Seksual i Fëmijëve, Seri Webinarësh: Teknologjia dhe CSEC; E mira, e Keqja dhe e Shëmtuara

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Data: 
15 Nën 2018
Start and finish time of webinar: 
8pm CET
Organizatori: 
Children`s healthcare of Atlanta

Lidhur me webinarin:

Seria e Webinarëve mbi Trafikimin Seksual të Fëmijëve, është rivitalizuar për vitin 2018. Modulet e përditësuara përfshijnë një qasje të theksuar të shëndetit publik për këtë çështje, me më shumë mundësi për të shqyrtuar studimet e rasteve. Është e hapur për çdo profesionist me dëshirën për të mësuar më shumë për çështjen e trafikimit të qenieve njerëzore.

Inkurajohen të gjithë të interesuarit të marrin pjese ne Bazat e trafikimit seksual te femijeve para se të lëvizin përpara në ndonjë nga modulet e tjera, pasi ato paraqiten bazuar ne faktin se publiku ka një kuptim të përgjithshëm të çështjes. Megjithatë, modulet nuk kanë nevojë të cohen deri ne fund në ndonjë mënyrë të veçantë dhe janë të hapura për të gjithë audiencat.

Ky modul do të shikojë mënyrat se si teknologjia përdoret nga trafikantët dhe blerësit për të lehtësuar trafikimin e seksit të fëmijëve. Theksi do të vendoset në strategjitë e rekrutimit dhe blerjes dhe se si materiali i shfrytëzimit seksual të fëmijëve lidhet me trafikimin e seksit të fëmijëve. Moduli do të shqyrtojë gjithashtu përdorimin e teknologjisë në parandalimin dhe luftimin e trafikimit seksual të fëmijëve.

Regjistrihuni ketu për të ndjekur webinarin

Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: