Időtlen rabszolgaság- beszélgetés a jelenség magyarországi megjelenéséről

2 posts / 0 new
Last post
Judit Németh-Almasi
Judit Németh-Almasi's picture
Időtlen rabszolgaság- beszélgetés a jelenség magyarországi megjelenéséről

A 2014 végi Global Slavery Index (Walk Free Foundation) alapján a Földön közel 36 millió ember él modern rabszolgaságban. Magyarország a 167 vizsgált ország listáján az 75. helyen áll. A kutatás szerint itthon 36000 áldozat van. Globális szinten kb. 10-15%-kal több lányt és nőt érint a probléma. Az összes áldozat 25%-a 18 év alatti. A célcsoportok legtöbbször az emberkereskedelem útján válnak áldozattá. Az emberkereskedelem áldozatainak nem és kor szerinti eloszlása Közép-Európában: 61% nő, 20% férfi és 19% gyermek, ebből 15% lány. Magyarország kibocsátó, tranzit és célország a nőkkel, lányokkal kényszerprostitúció céljából folytatott emberkereskedelemben, és kibocsátó ország a férfiakkal és nőkkel kényszermunka céljából folytatott emberkereskedelemb en. Fokozottan sérülékeny hazai területek, helyszínek: (a) ország keleti részén élő nők, akiket főként (b) Bp.-en vagy nyugat-európai országokban kényszerítenek prostitúcióra, ill. (c) országszerte az állami gondozásban felnőtt roma nők és lányok, akik országon belül gyakran válnak kényszerprostitúció áldozatává. A projekt a veszélyeztetett megyékben indít átfogó szemléletformáló, rehabilitációs és a jogi szabályozást felülvizsgáló tevékenységet, és épít a civil szervezetek ill. a gyermekvédelmi intézmények, bűnüldözői szervek, rehabilitációs szolgálatok, védőnői szolgálatok prevenciós programok és hazai ill. külföldi kutatások eddigi eredményeire.

A fórum alkalmat ad a különböző workshopokon résztvetteknek, hogy folytathassák a beszélgetéseiket, az együttműködést.

Judit Németh-Almasi
Judit Németh-Almasi's picture
Első üzenet

Mindenkit üdvözlök, aki idáig eljutott. Remélem helyet tudunk adni sok, tartalmas beszélgetésnek az emberkereskedelem, és a modernkori rabszolgaság témájában. Kérdéseikre is szivesen válaszolunk, vagy megkeressük azt, aki tud rá szakszerűen válaszolni!

Цей проект фінансується: