Si e konsideroni vendosjen ne strehimore te femijut bashke me Nenen

8 posts / 0 new
Last post
Vebi Mujku
Vebi Mujku's picture
Si e konsideroni vendosjen ne strehimore te femijut bashke me Nenen

Ne shumicen e rasteve kur ndodh nje rast dhune brenda familje, dhe  ushtruesi i dhunes mbetet ne liri, kurse Nena eshte e detyruar te vendoset ne strehimore bashke me femijet e saj, dhe aty qendron per disa dite, jave apo muaj. Duke pas parasysh se brenda strehimores ndodhen edhe viktima tjera, kushtet e strehimores, mundesit qe i ofron strehimorja, informacionet qe ndahen mes viktimave brenda strehimores, a konsideroni se eshte verpim i drejt apo jo qe edhe femiju te vendoset bashke me nenen, perjashtuar rastet kur femiju eshte ne nevoje per gjidhenie.

Shpresoj te marre edhe inputet e juaja dhe pervojen tuaj.

 

Vebi Mujku

Drejtor i QPS Prishtine

Merita Jonuzi
Merita Jonuzi's picture
  Unë që vi nga sektori i

  Unë që vi nga sektori i arsimit kam përvojë me strehimoret, kryesisht në procesin e riintegrimit të fëmijëve në system të arsimit, por dua të shpreh opinionin tim në lidhje me pyetjen tuaj, z. Vebi.

Praktikat e deritanishme flasin për strehimin e viktimës me apo pa fëmijë dhe mendoj se si në njërin rast ashtu edhe në tjetrin viktimat riviktimizohen duke u ndarë nga familja dhe shpesh herë, në rastet e rënda edhe  u kufizohet lëvizja jashtë strehimores ( kuptohet për arsye sigurie)… Sikur të ishte mundësia që të strehohen dhe trajtohen dhunuesit  ngase shkalla e rrezikut për viktimat mbetet e vazhdueshme kur ata janë të lirë ( Siç kemi raste të shumta,  ata i kërcënojnë viktimat me rrëmbim të fëmijëve e me gjëra tjera më të rënda, gjë që ato traumatizohen dhe gjendjen e tyre psiqike sigurisht e bartin te fëmijët e tyre).

 Mendoj se shteti duhet t`i orinetojë veprimet e veta në drejtim të trajtimit të dhunuesve nga perspektiva të ndryshme qoftë juridike, psikologjike, shëndetësore etj., me qëllim që dhunuesve t`u zvogëlohen predispozitat që të jenë të rrezikshëm dhe negativë për familjet e tyre.  Qëlli I final duhet të jetë shpëtimi i familjes, duke iu kthye prindi nga një person i dhunshëm në njeri me sjellje normale.

Strehimi i viktimave e sidomos i fëmijëve ka implikime negative në jetën e tyre , në zhvillimin e përgjithshëm fizik dhe intelektual, ngase së pari privohen nga familja, rrethi I gjerë familjarë dhe shoqëror, loja e lirshme me shokë e shoqe etj., e mos të flasim për mangësitë që mund t`I ketë strehimorja në aspektin material e pse jo edhe profesional. Kemi raste kur fëmijët pas  daljes nga sterhimore kanë shfaqur sjellje të dhunshme… E kam parasysh që gjërat lehtë shkruhen e më vështirë zbatohen, por mbase kjo do të ishte një zgjidhje më fatlume.

Julinda Vokopola
Julinda Vokopola's picture
Vendosja e femijeve bashke me

Vendosja e femijeve bashke me apo pa nenat ne streheza  qe trajtojne viktimat e dhunes ne familje ka qene dhe eshte gjithmone nje ceshtje qe diskutohet mes profesionisteve. Duke qene se ushtroj profesionin ne nje strehez te tille, mendoj se rastet qe strehohen , jane raste ekstreme, te cileve u rrezikohet jeta  dhe se kjo eshte ose duhet te jete alternativa e fundit pasi jane ezauruar te gjitha mundesite mbeshtetese ne rrethin e gjere familjar, shoqeror, ne vendin ku banojne apo gjetke.

Arsyet perse viktimat e dhunes ne familje, si grate ashtu dhe femijet, vazhdojne te viktimizohen me tej duke u larguar ato nga banesa dhe jo dhunuesi, jane te shumta dhe mund te kerkoje nje diskutim me vete. Megjithate mendoj se per femijen eshte me mire te qendroje prane nenes , kur jane mundesite, pasi kemi parasysh qe me vendosjen ne nje strehez, femija ashtu si dhe pjesa tjeter e familjes qe eshte me te( ka raste kur nena eshte me më shume se nje femije) , ka nje "shkeputje"te menjehershme nga banesa, familjaret, mjedisi social, kopshti, shkolla, shoqeria. Prania e nenes do ta ndihmoje femijen te ruaje nje ekuliber dhe orientim ne vendin e ri ku po vendoset, qofte per disa dita apo per me shume kohe. 

Per rastet e femijeve qe jane viktima te dhunes ne familje dhe dhunuesit jane prinderit e tij, strehohen te pashoqeruar, pra vetem , mendoj se eshte alternative jo e duhur, qendrimi me viktima te tjera, me te rritura, me apo pa femije. Pavaresisht sherbimeve qe ofrohen ne streheza te tilla,  nje femije i vetem e ka te veshtire te perballet dhe te marre veten nga traumat. Per rastet e ketyre femijeve do te sygjeroja gjetjen e alternativave te tjera mbeshtetese si mund te jene nje kujdestari e perkohshme nga familjaret apo familje kujdestare, por jo vendosjen ne nje qender. Streheza mund te jene te vlefshme ne keto raste per nje sherbim 48 oresh por jo me shume.

Puna qe duhet te kryhet me palen dhunuese eshte shume e rendesishme dhe jep rezultat kur ekziston mundesia dhe deshira e ndryshimit tek ta. Kjo pune nuk mund te kryhet vetem nga punonjesit e strehezave por duhet nje funksionim dhe bashkepunim real dhe i pergjegjshem i te gjithe mekanizmit te referimit .

Vendosja e personave dhunues ne programe te detyruara keshillimi mendoj se eshte nje nder masat qe Gjykata duhet ta praktikoje me shpesh.

Juli Vokopola

Pergjegjese e Sektorit Social

QKTVDHF

Tirane

 

Valbona Carcani-Mane
Valbona Carcani-Mane's picture
Jam shume dakort me te gjitha

Jam shume dakort me te gjitha c'ka thote Juli. Eshte situate vertete delikate; nga njera ane interesi me i larte i femijes eshte te qendroje me nenen por nga ana tjeter kemi afektimin e femijes ne nje mjedis multi, ku ekspozimi ndaj stimujve te padeshirueshem eshte i pashmangshem.

Si gjithmone ne sistemet tona ende jo funksionale zgjidhet e keqja me e vogel dhe kjo situate vazhdon te lihet e tille me vetedije te plote nga organinet pergjegjese. Jam shume dakort me Julin se duhet patjeter te shtyhet qe te punohet dhe te merren masa ndryshe per shkaktaret e kesaj situate "fuge" per nen e femijet. 

jonida dhroso
jonida dhroso's picture
Mendoj se ne rastet e

Mendoj se ne rastet e emergjences eshte e nevojshme qe nena te strehohet se bashku me femijen ne nje strehimore, pasi nese kjo nene se bashku me femijet lihet ne strehen bashkeshortore mund te jete e rrezikuar nga te afermit e bashkeshortit (ne shumicen e rasteve te afermit ushtrojne dhune fizike dhe psikologjike mbi viktimen e dhunes). Problemi qendron tek vendimet qe japin gjykatat, pasi ne shumicen e rasteve heqin nenen dhe femijet dhe banesa dhe lejojne te qendrojne i dhunuari me preteksin se nuk ka ku te shkoje. Ne vendet perendimore eshte krejt e kunderta, pasi largohet dhunuesi dhe kjo eshte nje menyre ndeshkimi per ate duke qene se askush nuk i ofron gje. Ato cka duhen ofruar jane nje game e gjere sherbimesh qe nga formimi profesional i nenes, arsimimi i femijeve, mundesi punesimi per nenen etj. Duke qene se interesi me i larte i femijes eshte te qendroje prane nenes (duke patur parasysh lidhjen afektive, zhvillimin psiko-social te femijes, kushtet e jeteses, etj) duhen ofruar sherbime per forcimin e familjes.

Por nga ana tjeter duhet qe edhe dhunuesi te perfshihet ne sherbimet rehabilituese, pasi e rendesishme eshte formicimi i familjes me te gjithe komponentet e saj. Por sa te gatshem jemi ne per te ofruar te gjitha sherbimet e nevojshme per rehabilimin qofte te viktimes se dhunes qofte te dhunuesit??????   

Julinda Vokopola
Julinda Vokopola's picture
Ligji 9669 dt.18.12.2006 "

Ligji 9669 dt.18.12.2006 " Per masa ndaj dhunes ne marredheniet familjare" 

neni 10 " Masat Mbrojtese" 

1. Mbrojtja ndaj dhunes ne familje ne zbatim te ketij ligji do te sigurohet ne keto menyra: 

.....pika n) duke perfshire viktimen e dhunes ne familje ne programe rehabilitimi

.....pika nj ) Duke urdheruar te paditurin/ ën ( dhunuesin/en) te marre pjese ne programe rehabilitimi ; nese i padituri/a ( dhunuesi/ja ) urdherohet te shkoje ne nje program rehabilitimi, pergjegjesve te programit u kerkohet  te raportojne cdo jave ne gjykate nese dhunuesi e ndjek, apo merr pjese ne te. Nese i/e padituri/a (dhunuesi/ja)nuk merr pjese, atehere me kerkese te subjekteve te parashikuara nga neni 13 i ketij ligji, gjykata therret kete perpara saj dhe zbaton dispozitat perkatese te Kodit Penal , per pengimin e ekzekutimit te vendimeve te gjykates.

 

Jo pa qellim e solla ne vemendje kete fragment te shkeputur nga ligji i sipercituar , ne pergjigje te komentit te Jonides.

Ligjet jane dhe jane te mirepercaktuara. Gjithmone kemi thene se ligjet i kemi te mira. Nuk ka asnje pengese ligjore per te zbatuar ate ....  Sherbimet jane...me shume per viktimat e dhunes  por ka dhe programe keshillimi per dhunuesit/et.

Ne dijenine time , jane shume te rralla rastet, kur gjykata perfshin nenin e sipercituar si mase ndaj dhunes ne familje.

pra, nuk eshte më momenti te mbetemi ne diskutime , a jemi te gatshem apo jo, por ka ardhur koha per te vepruar....dhe kjo nuk eshte vetem nje thirrje per gjykatat por per te gjithe aktoret qe mbeshtesin viktimat e dhunes...

 

Juli 

 

jonida dhroso
jonida dhroso's picture
Pikerisht Juli, edhe une kete

Pikerisht Juli, edhe une kete doja te thoja me gadishmerine tone per te vepruar, per gadishmerine per te ofruar sherbimet e duhura...nuk duhet te harrojme se nese ne Tirane, Vlore apo ne ndonje qytet tjeter ekzistojne streheza per viktimat e dhunes ne familje, si dhe ne Tirane ofrohen keshillime per dhunuesit /et por ne qytetet e tjera qe keto sherbime nuk ekzistojne c'behet me viktimat e dhunes apo dhunuesit?? 

Pra ligjet i kemi shume te mirepercaktuar, por sherbimet qe duhen te ofrohen ne zbatim te ketij ligji i kemi te pakta ose te munguara. Ndaj duhet te perpiqemi qe nepermjet lobimit dhe advokimit me pushtetin qendror dhe vendor te ngrihen qendra multifunksionale per ofrimin e nje game me te gjere sherbimesh.

Te pershendes.

Valbona Carcani-Mane
Valbona Carcani-Mane's picture
po lexoja ate seksionin e

po lexoja ate seksionin e shkeputur nga ligji qe citoi Juli dhe po mendoja: sikur te aplikohej ligji cfare programesh rehabilituese kemi ne? psh nje dhunes nga Tirana ta cojne ne pune bujeqesore ne Lezhe? !! Kush eshte ndjekesi i programit te rehabilitimit? polici i rastit? po keshillim apo mbeshtetje psikologjike? e dime qe ne me te shumten e rasteve dhuniesit kane ceshtje te hereshme te represuara te cilat afektojne edhe ne menyre te pavetedijshme sjelljen apo te menduarin e tyre.

jam dakort me Joniden qe kjo eshte nje ceshtje emergjente per te avokuar. nuk di nese eshte bere ndonje kerkim / studim lidhur me rastet e cuara ne gjykate ne nje hark kohor te caktuar dhe se cfare "udhe" u eshte dhene atyre. Jam e bindur qe statistikat dhe te dhenat qe do dalin nga nje hulumtim i tille duhet te jene skandaloze. Shoqatat e grave te dhunuara sikur nuk i kam ndjere me ne kete drejtim.....

Цей проект фінансується: