Організація «Child Circle»

  • виявити можливості для спільної адвокації на рівнях інститутів Європейського союзу
  • співпрацювати і підтримувати розробку різних адвокаційних ініціатив
  • підтримувати розвиток інформаційно-авдокаційнних можливостей
  • підтримувати адвокаційні зусилля, засновані на фактичних даних
Країна(и) в якій(их) знаходяться офіси цієї організації: 
Європейський Союз

Цей проект фінансується: