Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Guidelines on Child-Friendly Justice

részletek

Publikálás éve:  2012. jan. 06. Kiadó:  Council of Europe A kiadvány jellege:  Guide / Guidelines / Principle

A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatás elfogadásával az Európa Tanács kimondottan azt kívánja elérni, hogy az igazságszolgáltatás mindig gyermekközpontú legyen, függetlenül attól, hogy kik ők vagy mit tettek. A barát olyasvalaki, aki jól bánik velünk, megbízik bennünk és mi is megbízhatunk benne, odafigyel ránk és mi is odafigyelünk rá, megért minket és mi is megértjük; az igazi barátnak mindig van bátorsága figyelmeztetni, ha hibázunk, és mellettünk áll, hogy segítsen megoldást találni. A gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszert ugyanezekkel a tulajdonságokkal kell felvértezni.

A gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszer nem „járhat” a gyermek előtt, és nem hagyhatja őt maga mögött

Méltósággal kezeli a gyermeket, tisztelettel, odafigyeléssel és tisztességesen. Elérhető a számára, érthető és megbízható. Odafigyel a gyermekre, komolyan veszi véleményét és azok védelméről is gondoskodik, akik nem képesek kifejezni magukat (mint például a csecsemők). Sebességét a gyermekhez igazítja: nem túl gyors, nem is hosszadalmas; ésszerű a tempója. A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatás célja az, hogy mindezt biztosítsa, és garantálja, hogy az igazságszolgáltatás minden gyermek számára rendelkezésre álljon és megfelelő bánásmódot nyújtson, tisztelettel és szakszerűen.

Jóindulattal és barátságosan segíteni a gyermekek védelmét

Ismétlődő meghallgatások, félelmet keltő környezet és eljárások, diszkrimináció: az ilyen gyakorlatok özöne növeli azoknak a gyermekeknek a fájdalmát és traumáját, akik talán már egyébként is nagyon szenvednek és védelemre szorulnak. A gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszer megnyugvást és gyógyírt hozhat; nem okoz újabb fájdalmat és nehézséget; nem sérti a gyermekek jogait. Az „első a gyermek” megközelítésnek mindenekelőtt a 18 év alatti gyermekek – legyenek akár az eljárásban részt vevő felek, akár áldozatok, tanúk vagy elkövetők – javát kell szolgálnia. A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatást azzal a céllal dolgozták ki, hogy védje a gyermekeket és a fiatalokat az igazságszolgáltatási rendszer által okozott másodlagos viktimizációtól, ezért a lehető legtöbb szempontot figyelembe vevő megközelítést támogatja, amely összehangolt multidiszciplináris munkamódszereken alapul.

Ha a gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszer nem „jár” a gyermek előtt, mögötte sem „kullog”

Európa volt már tanúja olyan tragikus eseményeknek, amikor gyermekek véleményének aránytalan súlyt adva visszaéltek az igazságszolgáltatással, a többi fél jogainak vagy a gyermekek saját, mindenek felett álló érdekeinek a rovására. Ezekben az esetekben a jobb a jó ellenségévé vált. Ahogy azt maguk a gyermekek és a fiatalok állítják, a gyermekbarát igazságszolgáltatás lényege nem az, hogy túlzó módon barátságos vagy védelmező legyen. Nem is az, hogy magukra hagyja a gyermekeket a felnőttek helyetti döntéshozatal terhével. Egy gyermekbarát rendszer megvédi a fiatalokat a nehézségektől, helyet és véleményalkotási lehetőséget biztosít számukra, kellően mérlegeli és helyesen értelmezi szavaikat, anélkül hogy veszélyeztetné az igazságszolgáltatás megbízhatóságát vagy a a gyermek legfőbb érdekeit. Figyelemmel van az életkorra, a gyermek szükségleteihez mérten van kialakítva és egyénre szabott megközelítést biztosít, a gyermek megbélyegzése nélkül. A gyermekbarát igazságszolgáltatás lényege a szakmaiság mellett szilárdan elkötelezett felelős rendszer előmozdításában rejlik, amely biztosítja a helyes igazságszolgáltatást, és ezáltal bizalmat ébreszt az eljárásban részt vevő felek és szereplők között.

A gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszer a gyermek oldalán áll és hozzáértő szakemberek révén nyújt segítséget

Az európai igazságszolgáltatási rendszerek tele vannak hozzáértő, gondos döntéshozókkal és jogi szakemberrel – bírákkal, bűnüldöző szervek tisztviselőivel, szociális munkásokkal, egészségügyi dolgozókkal, gyermekjogi pártfogókkal, szülőkkel és gondviselőkkel –, akik alig várják, hogy útmutatást kapjanak mindennapos tevékenységük javításához a gyermekek legfőbb érdekeinek érdekeinek szolgálatában. Ez a kiadvány az iránymutatás szövegéhez magyarázatokat is fűz, amelyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatából vett példákat, valamint az igazságügy területén gyermekekkel foglalkozó szakemberek által sugallt, illetve számukra összeállított bevált  gyakorlatokat is tartalmaznak, hiszen ők küzdenek a gyermekjogok frontvonalában, és napi szinten hozhatnak valódi változást a gyermekek számára.

Oldalak száma: 
51
Az anyag(ok) nyelve: 
angol
Croatian
román
bulgár
magyar
Mely országokról szól: 
Európa

Ezt a projektet a következő szervezetek támogatják: