Metodologia inovatoare de învăţare bazată pe experimentare prin intermediul activităţilor psihosociale

Metodologia ROBIN în sprijinul profesorilor care lucrează cu copiii şi tinerii afectaţi de migraţie

detalii

Date of publication:  31 Iul 2017 Publication type:  Toolkit / Handbook / Manual

Terre des hommes împreună cu partenerii săi din proiectul Robin au dezvoltat Metodologia inovatoare de învăţare bazată pe experimentare prin intermediul activităţilor psihosociale/ metodologia ROBIN.

Metodologia ROBIN pledează pentru o educaţie incluzivă care asigură faptul că niciun elev nu este exclus sau izolat de la educaţie. O abordare incluzivă a predării este importantă întrucât creează o „cultură în care toţi elevii se simt bine veniţi, acceptaţi, în siguranţă, apreciaţi și încrezători că vor primi sprijinul potrivit pentru a-şi dezvolta talentele și a-şi îndeplini obiectivele”. (din http://www.allfie.org.uk/pages/useful%20info/integration.html )

Principalul rezultat al metodologiei este sprijinirea copiilor afectaţi de migraţie, elevi înscrişi în A doua şansă, să îşi identifice și să-și îndeplinească obiectivele de viaţă, ajutându-i pe aceștia să găsească motivaţia necesară pentru învăţare, pentru continuarea studiilor.

Profesorii din programul A doua şansă, reprezentând grupul ţintă al metodologiei, îşi vor dezvolta abilităţile personale, sociale, metodologice și tehnice care îi vor ajuta să-și predea disciplinele în funcţie de nevoile de învăţare ale acestor elevilor.

Obiectivele de învăţare au fost stabilite în cadrul curriculei conform informaţiilor obţinute de la focus grupuri, din chestionarele online și din interviurile complexe realizate cu profesorii, la începutul proiectului.

Printre obiectivele specifice se numără următoarele:

  • Să conştientizeze asupra impactului migraţiei asupra copiilor și tinerilor și să aibă cunoștinţe mai aprofundate cu privire la drepturile copiilor și tinerilor afectaţi de migraţie;
  • Să fie capabil/ă să dezvolte oportunităţi pentru elevi pentru a le îmbunătăţi abilitatea de învăţare, să promoveze conștientizarea procesului de învăţare, să promoveze cele mai importante competenţe ale „abilităţii de a învăţa”;
  • Să fie capabil/ă de a sprijini dezvoltarea abilităţilor sociale ale elevilor (competenţe de soluţionare a conflictelor, interacţiune în clasă cu elevii și profesorii, abilităţi de comunicare adaptate unor anumite contexte);
  • Să fie capabil/ă de a sprijini dezvoltarea abilităţilor personale ale elevilor (sănătatea emoţională, rezistenţa, empatia, auto-motivaţia, stima de sine, aptitudinile de autoevaluare);
  • Să fie pregătit/ă pentru a atrage atenţia cu privire la diferenţele și asemănările dintre oameni și etnii și pentru a promova toleranţa;
  • Să fie capabil/ă de a include activităţile psihosociale în procesul de predare;
  • Să fie conştient/ă asupra beneficiilor sprijinului colegial în contextul educaţiei din programele A doua șansă și pregătit/ă de a introduce tehnici și abordări eficiente pentru desfășurarea intervenţiilor de sprijin colegial;
  • Să fie capabil/ă sa integreze tehnologia informaţiei și dispozitivele digitale adecvate în procesul de învăţare;
  • Să fie capabil/ă de a face învăţarea atractivă și accesibilă.

Pentru a accesa documentul, vă rugăm să daţi clic pe linkul de mai jos.

Numărul total de pagini: 
242
Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Uniunea Europeană
România
Bulgaria
Austria
Italia
Spania

Proiectul este finanţat de: