Raport în cadrul proiectului Mișto Avilean

Al doilea raport de studiu din proiectul Misto Avilean prezintă „Obstacolele întâmpinate de copii de etnie roma în (re)integrarea școlară” după perioade de migrație sezonieră sau temporară în străinătate.

Conținutul este rezultatul a 45 de interviuri, 100 chestionare și însumează 100 de pagini. Raportul dezvoltă mai mult o abordare practică, și mai puțin una academică. El sintetizează informațiile culese în România, pe baza de interviuri și focus-grupuri cu 35 de profesori, directori de școală și alți specialiști educaționali, precum și printr-un chestionar online completat de 116 profesori din școli cu cel puțin 50 de copii romi, la nivel național. Raportul furnizează o sinteză și o analiză a mărturiilor culese din partea unor specialiști experimentați și furnizează recomandări și teme de advocacy adresate instituțiilor românești și europene relevante.

Publication type
Author
Bogdan Romanica

Childhub

Te-ar putea interesa

yes
0
Al doilea raport de studiu din proiectul Misto Avilean a fost publicat. El prezintă „Obstacolele întâmpinate de copii de etnie roma în (re)integrarea școlară” după perioade de migrație sezonieră sau temporară în străinătate și poate fi descărcat în...
0
23
Raportul de studiu din România prezintă nevoile de formare profesională ale cadrelor didactice, în vederea furnizării de educație de calitate, continuă și nediscriminatorie pentru copiii de etnie roma în migrație internațională. Raportul de...
yes
0
6
Fundația Terre des hommes Romania începe mâine, 10 martie, o serie de webinarii pe teme legate de educația continuă și nediscriminatorie a copiilor de etnie romă afectați de migrația internațională. Sunt invitați să participe cadre didactice din...
0
10
Incluziunea romilor este un pas în direcţia bună pentru economia României. Cu o populație în curs de îmbătrânire și o minoritate de romi în creștere, România nu își poate permite să neglizeje copiii și tinerii romi și familiile acestora. Acest...
0
2
Lector: Formator, de peste 20 de ani, al adulților care lucrează în domeniul social, a făcut parte din echipa care a introdus în COR ocupația de Pedagog social, acel specialist ce însoțește persoane și grupuri aflate în dificultate până la depășirea...
yes
0
5
Fundația Terre des hommes invită cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, să se înscrie până luni 16 decembrie 2019 la un curs gratuit care va avea loc în ianuarie și-i va ajuta să prevină eventualele dificultăți  întâmpinate...
yes
0
Într-o singură lună (martie -aprilie 2020), Fundația Terre des hommes România a organizat 11 webinare cu 190 de participanți unici (349 participări), care s-au dovedit foarte interesați de temele abordate: etnia roma, anti-discriminare și reușită...
yes
0
Marti 31 martie (ora 17) și joi 02 aprilie (ora 17) Fundația Terre des hommes invită profesorii la următoarele două evenimente online din cadrul proiectului MIȘTO AVILEAN: webinarele pe tema „Ruptura școală-familie - cauză a dezadaptării școlare ce...
yes
0
3
O serie de evenimente școlare vor fi organizate benevol de 20  profesori din 12 județe din România în perioada următoare, pentru a promova incluziunea școlară a copiilor romi. Proiectul Mișto Avilean al Fundației Terre des hommes Romania a avut...
yes
0
În ianuarie  2020, profesori, directori și mediatori școlari au participat la cursul organizat de Fundația Terre des hommes în România în cadrul proiectului MIȘTO AVILEAN! (Bun venit!, în limba Romani). Tema cursului a fost prevenirea problemelor de...
0
9
O serie de webinarii sunt organizate în cadrul proiectului MISTO AVILEAN tratând o serie de subiecte legate de migrație și de lucrul cu copiii afectați de migrație, fie ea activă (copii aflați în proces de migrație) sau nu (copii lăsați singuri...
0
15
Seria de webinarii organizate în cadrul proiectului MISTO AVILEAN va trata o serie de subiecte legate de migrație și de lucrul cu copiii afectați de migrație, fie ea activă (copii aflați în proces de migrație) sau nu (copii lăsați singuri acasă de...
yes
0
26
Fundația Terre des hommes împreună cu partenerii săi din proiectul Misto Avilean, Fundación Secretariado Gitano (Spania) și AFEJI (Franța), au organizat o conferință de advocacy la nivel european, pentru a discuta măsurile necesare cu scopul de a...
yes
0
1
Acest video reflectă o campanie de evenimente organizate în 17 școli din 12 județe ale României în perioada iulie – septembrie 2020, pentru a promova incluziunea școlară a copiilor de etnie roma. Toți copiii au învățat despre cultura roma, s-au...
yes
0
De la începutul anului, în România au avut loc 16 evenimente prin care  profesorii au promovat în rândul colegilor educația incluzivă, continuă și nediscriminatorie pentru elevii romi. Întâlnirile au avut loc în cadrul proiectului Mișto Avilean, al...