Ситуационен анализ относно децата и юношите в Сърбия

детайли

Дата:  01 Дек. 2020 Издател:  UNICEF Serbia Тип публикация:  Report / Study / Data

Ситуационният анализ е аналитичен разказ за правата и благополучието на децата в Сърбия. Анализът, основан на правата, разглежда напредъка, предизвикателствата и възможностите за реализиране на правата и благосъстоянието на децата, както и моделите на лишения, с които се сблъскват децата.
Анализират се причините за тези лишения и пречките пред упражняването на правата на децата; изследва се и се признава напредъка в политическите намеси и програми за адекватно достигане до ключовите групи.

 

Total number of pages: 
165
Country(s) this content is relevant to: 
Сърбия

Проектът е финансиран от: