Da bi djelotvorno zaštitili djecu koja su žrtve od daljnjeg oštećenja i podržali njihov proces ozdravljenja, i-RESTORE promoviše upotrebu restorativne pravde prilagođene djeci i osnažuje djecu da postanu agenti promjena.  

Najbolji interes djeteta uvijek bi trebao biti u osnovi maloljetničke pravde, posebno kada radimo s djecom žrtvama. Ipak, kako možemo postići pravdu usmjerenu na dijete bez aktivnog uključivanja djece? Ne možemo, niti bismo trebali.

Zaštita djece jedan je od naših kamena temeljaca, ali da bismo to učinili efikasno, trebali bismo se suzdržati od prebacivanja djece u isključivu ulogu bespomoćnih bića, koja u biti ne mogu govoriti sama za sebe. 

Kao što je istaklo dvoje dece iz Srbije, pravda prilagođena djeci podrazumijeva „[a]pravosudni sistem gdje je dijete aktivan učesnik, a ne samo pasivan subjekt. Pravosudni sistem koji nije o djetetu, već za dijete." 

Ovo postaje posebno tačno kada radimo sa djecom žrtvama zločina. 

Nesumnjivo, djeca žrtve plijenile su i nastavljaju nositi ožiljke onoga što su doživjele, ali ne možemo dopustiti da ovaj zločin definiše njihovo cjelokupno postojanje i individualnost. Zaštititi ih, također, znači pružiti im načine da izraze svoje potrebe i riješe probleme koji proizlaze iz kaznenog djela, te stvoriti poticajno okruženje za njihov napredak, uprkos i izvan zločina.

Zbog toga, putem “i-RESTORE -štita prava djece žrtava putem restorativne pravde, Terre des hommes i njegovi partneri Evropski forum za restorativnu pravdu i Restorativna pravda iz Nizozemske, promovišu upotrebu restorativne pravde, pristupa koji aktivno uključuje počinitelje, žrtve voljne da učestvuju i njihovu zajednicu.  


Projekt sufinancira Program pravde Evropske unije 2014–2020, a cilj mu je promovisati upotrebu restorativne pravde u slučajevima koji uključuju djecu žrtve podizanjem svijesti o restorativnoj pravdi prilagođenoj djeci žrtvama, jačanjem kapaciteta profesionalaca u pravosuđu i osnaživanje djece da se zalažu za bolju zaštitu djece žrtava.

Fokusira se na Albaniju, Rumuniju i Grčku, ali također ima za cilj poboljšati pristup restorativnoj pravdi izvan granica ovih zemalja.

Mi u i-RESTORE, sarađujemo s djecom kako bismo razumjeli njihove poglede i poboljšali način na koji se u zajednici postupa sa zločinima, promovišući restorativnu pravdu kao humanu metodu rješavanja sukoba, gdje pojedinci i njihove specifičnosti dolaze prije i iznad zločina koje su počinili ili pretrpjeli. Cilj je izliječiti i popraviti, kao i osigurati da ljudi preuzmu odgovornost za svoje izbore i postupke.

Čineći to, restorativna pravda, također, pomaže u smanjivanju šansi za recidiv počinitelja i sukoba koji proizilaze iz neriješenih pitanja, što koristi i uključenim stranama i široj zajednici.

Savjeti za djecu ključni su adut ove strategije osnaživanja djece: ove grupe, osnovane u Albaniji, Grčkoj i Rumuniji, aktivno su uključene u zagovaračke i istraživačke inicijative projekta.

Kroz metodologiju YouCreate pružamo djeci priliku da se čuju njihovi glasovi: ona aktivno učestvuju u stvaranju i planiranju aktivnosti i materijalu za podizanje svijesti.

Zahvaljujući ovom aktivnom uključivanju, postali su bolje svjesni svojih prava, i što je još važnije, svog potencijala, što poboljšava njihovo samopouzdanje i otpornost.

Tokom istraživanja najboljih praksi i praznina koje ometaju širu upotrebu restorativne pravde u Albaniji, Rumuniji, Mađarskoj i EU uopće, konsultovana su i djeca, zajedno sa ključnim zainteresovanim stranama.

Pokazalo se da primjena restorativne pravde na djecu i dalje predstavlja nekoliko izazova, poput nedostatka odgovarajuće obuke za profesionalce koji su uključeni u dječju pravdu.

Projekt i-RESTORE bavio se ovim pitanjem razvijajući i pružajući obuku i dijeleći mogućnosti sa profesionalcima koji rade sa djecom žrtvama.

Ovi treninzi predstavljaju pristup restorativne pravde kao koristan način da se fokusiraju na potrebe i prava žrtava, motivaciju počinitelja i ulogu lokalne zajednice, te pružaju praktične načine za prevazilaženje barijera s kojima se profesionalci trenutno suočavaju u svom radu.

Naposljetku, restorativna pravda prilagođena djeci pomaže u zaštiti, izlječenju i osnaživanju djece žrtava, i to iskorištavanjem potencijala naše najveće vrijednosti: same djece, kojoj dugujemo odgovarajuću podršku da iz djece žrtava izrastu u sigurne i ispunjene zagovornike poštene pravde usmjerene na dijete.


 

Registrujte se za evropsku konferenciju i-RESTORE na temu restorativne pravde prilagođene djeci

i-Restore European Conference on child-friendly restorative justice

 

 

EU flag

 The project is co-funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020).

Childhub

Može Vam se svidjeti

yes
0
46
Svidjelo mi se što je to zaista bio program koji su vodila djeca, što nije čest slučaj. Neki bi možda upotrijebili takvu frazu, ali kada je riječ o njenoj primjeni, rijetko je čak i slučaj. Imamo priliku da se zaista izrazimo, i to ne samo to:…
yes
0
1023
Konzorcij i-RESTORE sa zadovoljstvom najavljuje svoj drugi regionalni događaj zagovaranja, događaj za podizanje svijesti i jačanje suradnje između ključnih dionika koji rade s djecom u Europi, usredotočujući se na profesionalce i kreatore politike.…
yes
0
20
Evropski forum za restorativnu pravdu (EFRJ) i Terre des hommes u Evropi (Tdh) žele da skrenu pažnju Evropske komisije (EK) na važnost restorativnog pristupa u svim pitanjima koja uključuju decu, a posebno pozivaju EK da razvije Strategiju EU o…
yes
0
41
Intervju sa sudijom Raulom Alexandru Nestorom, Apelacioni sud Ploiesti, Rumunija. Intervju je sproveo Terre des hommes Rumunija.   Sa 4 godine iskustva u ispitivanju slučajeva s maloljetnicima na prvostepenom sudu i više od 5 godina iskustva na…
yes
0
168
Stručnjaci okupljeni na konferenciji LA-Child učili su o projektu CLEAR-Rights i njegovim inicijativama kako bi se osiguralo da besplatna, specijalizirana pravna pomoć i pravda prilagođena djeci postanu dostupni svakom djetetu u EU, sada i u…
yes
0
206
Svako je dijete različito, takva mora biti i podrška koju mu pružamo. U teoriji se svi slažu. U praksi se više nego često potrebe djece koja su uključena u kazneni postupak ne procijene ili razmotre na odgovarajući način. Pa ipak, zakoni EU-a…
yes
0
79
          U oktobru je desetine djece i nastavnika iz 15 škola u lokalnih zajednica Olt, Dolj, Gorj, Bacău + Bukurešt učestvovalo u konsultacijama o rodnom nasilju u školama. Tim Terre des hommes iz Rumunije koji vodi projekat "ACTIVE-Act…
0
22
Centar za prava deteta objavio je brošuru i poster „Pravosuđe po meri deteta“ kako bi informisao decu i mlade o pravima koja imaju ukoliko kao žrtve, svedoci ili učinioci krivičnih dela dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. Dete može da dođe u…
0
8
Ovim putem, Udruženje Proslavi Oporavak Vas poziva na interaktivnu konferenciju za nevladine organizacije koje djeluju na području Kantona Sarajevo pod nazivom „ABCD – mapiranje i mobilizacija resursa u lokalnoj zajednici“ . Konferencija će se…
no
0
11
U novoj knjizi, direktor jedne srednje škole, Zachary Scott Robbins objašnjava kako je implementirao vremenski prihvatljiv i budžetski isplativ proces za poboljšanje pravičnosti u disciplini. Povećanjem štete u zajednici koja je nanošena ponašanjem…
yes
0
189
„Želimo nova lica i nove pristupe vezano za nasilje u školi." - ovo je potreba koja se javila kod dece u Srbiji, koja su učestvovala u regionalnom istraživanju o nasilju nad decom a u okviru projekta Child Hub, tokom 2020. godine REVIS projekat se…
0
121
Naša najmlađa djeca zaslužuju više priznanja i podrške u suočavanju sa nasiljem i traumama u porodici Prvih 1 000 dana ima doživotni efekt Izlaganjem Vašeg djeteta jeziku od rođenja, ono će moći reći „hoću“ do 20. mjeseca, a „mama ja pijem svoj…
yes
0
123
Kome je namenjen E-modul? Ovaj Vodič napisan je za odrasle, uključujući facilitatore, nastavnike i školsko osoblje, koji će raditi sa decom i mladim ljudima u školama i alternativnim školskim centrima. Koja je svrha E-modula? Uz pomoć ovog modula…
0
68
Primeri dobre prakse nagrađenih organizacija članica Child10 2021, koje direktno rade sa decom u cilju okončanja trgovine decom i seksualne eksploatacije dece. Pristup zasnovan na pravima deteta (CRBA) temelji se na opštim principima i standardima…
yes
0
206
Međunarodna akcija donijet će novu perspektivu međunarodnih porodica i kako migracija radne snage utiče na prava djece. Univerzitet Babeș-Bolyai u Rumuniji koordinira 5 institucija i organizacija koje će sarađivati ​​u narednih 26 mjeseci: Terre des…