Novosti

Pročitajte najnovije vesti iz c(ij)ele Evrope u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom

935 items available. Click here to search.
05. 12. 2019.
U okviru regionalne ChildHub inicijative, Centar za integraciju mladih, u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i Mrežom organizacija za decu Srbije (MODS), organizuje Konferenciju "Deca u uličnoj situaciji: Sistem. Iskustvo. Saradnja...
02. 12. 2019.
Povodom obeležavanja 20 novembra, Međunarodnog dana deteta, Prijatelji dece Srbije objavili su podatke mini-istraživanja Deca i tradicionalni i novi mediji, sprovedenog u Dečijoj nedelji tokom Sednice učeničkih parlamenata 2019. godine. Istraživanje...
29. 11. 2019.
Krajem novembra stručnjaci Saveta Evrope sastali su se sa ključnim akterima i vlastima kako bi utvrdili nedostatke u legislativi, politikama i praksi u odnosu na seksualno iskorišćtavanje i zlostavljanje dece na internetu i van njega, u Gruziji....
28. 11. 2019.
U poslednjih pet godina broj mađarske dece koja žive van Mađarske u drugoj zemlji EU se udvostručio, dostigavši 53.000. U slučaju Rumunije, skoro 600.000 rumunske dece živi van Rumunije. Istraživački centar Evropske komisije o deci u migracijama...
28. 11. 2019.
Prepoznavši neophodnost dodatnog osnaživanja roditelja kako bi oni mogli da pruže najbolju moguću podršku svojoj deci, Fondacija Novak Đoković je zahvaljujući saradnji sa agencijom ALMA QUATTRO pokrenula bilbord kampanju za program”Podrška, ne...
26. 11. 2019.
Ggrčka organizacija za zaštitu dece, Terre des hommes Hellas, veruje da novi planovi vlasti za izbeglice i migrante dovode u opasnost mentalno zdravlje i dobrobit hiljada dece i mladih. Najava vlade da razmatra izgradnju i proširenje „Zatvorenih...
22. 11. 2019.
U okviru PROMISE II koji finansira EU projekat, a u organizaciji Terre des hommes i UNICEF-a, u Budimpešti je od 19. do 21. novembra 2019. godine održan trodnevni trening za psihologe koji rade na zaštiti dece. Tema je bila "bihevioralna terapija...
19. 11. 2019.
27. godišnja konferencija psihologa ove godine se održala u Osijeku u Hotelu Osijek s temom „Psihologija i digitalni svijet“. Hana Hrpka, predsjednica udruge Hrabri telefon, predstavila je platformu Child Protection Hub putem poster prezentacije...
18. 11. 2019.
Organizacija Save the Children se već 100 godina bori za prava djece. Naša osnivačica, Eglantyne Jebb, napisala je Deklaraciju o pravima djeteta koja se kasnije razvija u UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta (UNCRC), usvojenu prije 30 godina, tačnije...
18. 11. 2019.
Na Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (18. novembar), od strane fondacije Hintalovon Child Rights Foundation, Fond za zaustavljanje nasilja nad decom i učešće dece, i u okviru projekta EndOCSEA@Europe...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: