Novosti

Pročitajte najnovije vesti iz c(ij)ele Evrope u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom

dostupno materijala. Kliknite ovdje za pretragu.
13. 06. 2019.
Crna Gora je posvećena okončanju nasilja nad djecom i implementaciji multidisciplinarnog pristupa u prvenciji i okončanju nasilja kao i prevenciji reviktimizacije djece žrtava i/ili svjedoka nasilja. U okviru Globalnog partnerstva za okončanje...
11. 06. 2019.
Child Hub u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika razvio je pilot model treninga koji će stručnjake socijalne skrbi osnažiti u području korištenja različitih platformi i aplikacija u svrhu vlastitog obrazovanja i profesionalnog osnaživanja...
06. 06. 2019.
ChildPact pokreće inicijativu za uključivanje i poziva institucije i predstavnike nevladinog sektora da popune on line anketu, koja ima za cilj mapiranje aktivnosti koje se trenutno provode u skladu sa INSPIRE inicijativom (Sedam strategija za...
29. 05. 2019.
UNICEF je sproveo Studiju o negativnim iskustvima u detinjstvu u Srbiji i jedan od glavnih zaključaka je da iskustva tokom detinjstva utiču na zdravlje tokom čitavog života. Studija je, takođe, pokazala da na svakih 100 odraslih osoba u Srbiji, oko...
29. 05. 2019.
Zajedno sa još 15 organizacija civilnog društva, Eurochild zagovara kreiranje nove Intergrupe za dečja prava u okviru Evropskog parlamenta. U okviru kampanje koju su sproveli, oni su pokušali da zagovaraju među građanima širom Evrope, da glasaju za...
28. 05. 2019.
UNICEF Srbija je pokrenuo U Report, platformu koja promoviše učešće mladih i omogućava svima da podrže prava deteta i dobiju priliku da se njihov glas čuje do najviših nivoa donosilaca odluka. Prijatelji dece Srbije su, uz finansijsku podršku UNICEF...
22. 05. 2019.
Dana 15. maja 2019. godine održana je 7. sednica Saveta za prava deteta. Sednici je prisustvovao i lokalni koordinator ChildHub projekta u Srbiji. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, članovi Saveta su bili upoznati sa Godišnjim...
21. 05. 2019.
U Novom Sadu, povodom Svetskog dana porodice, organizovana je regionalna konferencija pod nazivom: “Potencijali i iskustva porodičnog smeštaja u podršci biološkoj porodici i prevenciji deinstitucionalizacije“. Konferencija je bila međunarodnog...
12. 05. 2019.
UNICEF je 2016. godine izvestio da širom sveta postoji više od 50 miliona dece koja su raseljena od čega je 28 miliona pobeglo od nasilja i neizvesne budućnosti. Deca su često odvojena od svojih porodica ili putuju sasvim sama, što ih čini...
10. 05. 2019.
Izveštaj United Nations Children’s Fund - a (UNICEF) otkriva da je u prva tri meseca 2019. godine oko 16 hiljada migranata i izbeglica prešlo Mediteran kako bi ušli u Evropu. U izveštaju UNICEF - a se navodi da, iako najnovija statistika ukazuje na...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: