Novosti

Pročitajte najnovije vesti iz c(ij)ele Evrope u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom

909 items available. Click here to search.
11. 10. 2019.
Od 2012. godine 11. oktobar zvanično je prepoznat kao Međunarodni dan devojčica. Prema Ujedinjenim nacijama, "ovaj dan ima za cilj da ukaže i odgovori na potrebe i izazove sa kojima se suočavaju devojčice, istovremeno promovišući osnaživanje...
11. 10. 2019.
U 2018. godini Međunarodna organizacija za migracije (IOM) - uz podršku Evropske unije - otvorila je četiri nova Privremena prihvatna centra u Bosni i Hercegovini, koji su namenjeni ugroženim migrantima: porodicama i muškarcima. Centri pružaju...
09. 10. 2019.
8. listopada 2019. godine u Generalnoj skupštini UN-a neovisni stručnjak Manfred Nowak predstavio je Globalnu studiju o djeci lišenoj slobode, dokument bez presedana. Terre des hommes (Tdh) aktivno je doprinio sakupljanjem dječijih prikaza koji su...
07. 10. 2019.
Određene riječi i izrazi koji privlače dječje predatore Roditelji mogu postaviti postavke privatnosti na Facebooku 'ekstremno', ograničavajući postove da ih vide samo obitelj i prijatelji i preskačući hashtagove. Ali ako odluče podijeliti, trebali...
05. 10. 2019.
Svake dve godine Međunarodno društvo za sprečavanje zlostavljanja i zanemarivanja dece (ISPCAN) objavljuje Svetske nalaze o zlostavljanju dece, zbirku podataka i informacija o politikama, zakonima i programima za zlostavljanje dece širom sveta. Te...
03. 10. 2019.
Rumunski nacionalni savet za izbeglice (CNRR) objavio je na svojoj veb stranici iscrpan i detaljan izveštaj o integraciji izbeglica u Rumuniji, na engleskom i rumunskom jeziku. Studija je sprovedena sa ciljem analize faktora koji utiču na kvalitet...
01. 10. 2019.
Ove godine, Dečija nedelja obeležava značajan jubilej, 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta, kao i najšire prihvaćenog pravnog instrumenta...
01. 10. 2019.
Međunarodna organizacija Save the Children iz Švedske kreirala je “mapu dečijeg sveta” gde se nalaze zemlje koje su izričito zabranile svaki vid telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima. Ono što se 1970-ih široko smatralo radikalnom, sada je...
29. 09. 2019.
Ovog meseca, uz pomoć Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona (Europol), španska i francuska nacionalna policija razotkrile su veliku poli-kriminalnu mrežu, umešanu u krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima i drogom. Zajednička...
23. 09. 2019.
I ove godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodijelit će Nagradu za promicanje prava djeteta za pojedince ili grupe ljudi koji su ostvarili važna postignuća u radu na području promicanja prava djeteta. Natječaj za...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: