1399 items matched your search.
no
0
6
Novi standardi socijalnog rada u Engleskoj uveo je više standarde za pružatelje obrazovanja, uključujući zahtjeve za podršku zdravlju i dobrobiti učenika i pružanje najmanje 200 dana boravka studenata na radnom mjestu. Novi standardi obrazovanja i…
no
0
10
Projekt Theirworld za informisanje škola o traumi, koji provodi Fondacija Maya Vakfı iz Turske je prepoznat i nagrađen nagradom WISE 2021. Theirworld projekt ima za cilj pomoći djeci izbjeglicama u suočavanju s traumom. Djeca izbjeglice su…
yes
0
203
Samo pola godine ranije, na naš šesti rođendan, ponovno smo pokrenuli ChildHub sa svježim izgledom i novim značajkama koje poboljšavaju iskustvo naših korisnika i stvaraju više mogućnosti za naše članove. Sada se putovanje nastavlja s potpuno novim…
no
0
11
Emocionalna inteligencija uključuje sposobnost prepoznavanja i upravljanja raspoloženjima i emocijama u situacijama u stvarnom svijetu, navodi autor ovog članka Matthew Farber. Ako emocionalnu inteligenciju posmatramo kao početnu razvojnu tačku…
no
0
23
Elsagate je fenomen na Youtubeu koji se ponavlja, ponavljaju se teme, animacije i video zapisi neprikladnih tema, dostupni i ciljani na djecu. Porijeklo i kratka historija Elsagate je postojao najmanje od 2012. godine, ali je svoj vrhunac dosegao…
no
0
12
Albanija: NVO poziva na parlamentarnu istragu da istraže eksponencijalni broj albanske djece koja su se prijavila za azil izvan zemlje u posljednjih 10 godina Kontekst: CRCA / ECPAT, dječja organizacija utvrdila je da je preko 60 000 albanske…
no
0
10
UK: Nezavisno ispitivanje seksualnog zlostavljanja djece (IICS) otkriva "šokantne propuste" u načinu na koji velike vjerske grupe pristupaju rješavanju problema seksualnog zlostavljanja djece  IICSA U istrazi se navode tvrdnje protiv lokalnih…
no
0
4
  Novi izvještaj urađen nakon istrage u Velikoj Britaniji, otkrio je veliki broj slučajeva seksualnog nasilja nad djecom,povezanih sa religijama. Ova nezavisna istraga je utvrdila da neke religijske zajednice uopće nemaju uspostavljenu ni politiku…
yes
0
123
Međunarodna akcija donijet će novu perspektivu međunarodnih porodica i kako migracija radne snage utiče na prava djece. Univerzitet Babeș-Bolyai u Rumuniji koordinira 5 institucija i organizacija koje će sarađivati ​​u narednih 26 mjeseci: Terre des…
no
0
10
Jezik je sredstvo komunikacije koji svakodnevno koristimo i njegov uticaj j e nenadmašen. Svjesno ili ne možemo upotrebom jezika možemo pogoršati do tada već loše situacije. Komunikacija može biti usmena ili pisana i sa njom definitivno pokazujemo…
0
123
Istražujući pitanja vezano za djecu, naučnici se uglavnom fokusiraju na prikupljanje informacija od odraslih, roditelja, staratelja, učitelja i drugih. Ali, novi pristup koji se naziva „dječje participativno istraživanje“ predlaže aktivno…
no
0
20
Nemačka: iako nije razvijena i odobrena vakcina za decu mlađu od 12 godina, proizvođači BioNTech/Pfizer i Moderna rade na tome Kontekst BioNTech/Pfizer i Moderna počeli su da sprovode studije o mlađoj deci između 6 i 11 godina BioNTech/Pfizer…
0
26
Zdravstveni djelatnici očekuju "porast" problema o emocionalnom zdravlju djece zbog pandemije koronavirusa, što je samo jedan od ključnih rezultata analize o uticaju usluga na djecu i mlade, koju su pripremili stručnjaci s Queen's University Belfast…
no
0
9
U gradu Bredford pokrenut je novi Centar (Hub), koje snažno sarađuje sa lokalnom vlašću i organizacijama. Kako je Bredford relativno mlad grad sa četvrtinom stanovništva mlađeg od 25 godina, a takođe je i utočište mnogim progonjenim migrantskim…
0
48
Centar za integraciju mladih već jedanaest godina uspešno sprovodi Program obrazovanja                                                    sa romskom decom iz neformalnih naselja Program obrazovanja, za osnovnu misiju ima uključivanje dece u…