Rreziqet specifike gjinore dhe sfidat për refugjatët gjatë krizës së refugjatëve [Infographic]

Botuesi: 
Child Protection Hub for South East Europe
Data: 
08 Mar 2017

 

Ky infografik i Childhub paraqet rreziqet dhe sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen gratë dhe vajzat refugjatë, si mungesa e ambienteve dhe strehimit të ndara sipas seksit, qasja e pamjaftueshme në mjetet e dinjitetit dhe kujdesi shëndetësor, mungesa e qasjes së ndjeshme gjinore në informacion dhe azil dhe të tjera.

BURIMI:

Women's Refugee Commission (2016) No Safety for Refugee Women on the European Route: Report from the Balkans.

Click image to zoom: 
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: