Inicijativa o pravima deteta u okviru Globalnog sporazuma o izbeglicama i Globalnog sporazuma o sigurnim, uređenim i redovnim migracijama

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Datum održavanja vebinara: 
22. 03. 2017.
Start and finish time of webinar: 
10am EDT; 4pm CET
Lecturer: 
Daniela Reale, Save the Children
Ignacio Packer, Terres des Hommes
Michele Klein Solomon, IOM’s Director of Migration Policy and Research Department
Ellen Hansen, Senior Policy Advisor, UNHCR

O vebinaru:

U septembru prošle godine je na Samitu posvećenom pitanjima izbeglica i migranata, Generalna skupština UN usvojila Njujoršku deklaraciju za izbeglice i migrante, koja podrazumeva ambiciozni program zaštite i podele odgovornosti za izbeglice i migrante, na globalnom nivou. Tokom narednih 18 meseci, međunarodna zajednica će biti pozvana da pretvori ove obaveze u praksu, razvijajući Globalni dogovor o izbeglicama i dogovor o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama na globalnom nivou.

Iz tog razloga, veliki broj agencija se udružio u sprovođenju Inicijative za prava deteta. Ova inicijativa okuplja UN agencije, civilno društvo, institucije za ljudska prava, donatore i privatni sektor, organizacije Save the Children i Terre des Hommes. Cilj Inicijative je stvaranje mreže aktera koji mogu da podrže pretvaranje ovih obaveza iz njujorške deklaracije u akciju koja istinski štiti decu.

Tokom vebinara, Daniela Reale iz Save the Children i Ignacio Packer iz Terres des Hommes, prezentovaće novosti vezane za ovu Inicijativu i njenom radu, sa ciljem da se istraži kako njen rad može biti pokretač za neku širu akciju usmerenu ka pravima deteta u budućim nacionalnim, regionalnim i globalnim procesima. Direktor IOM-a za migracionu politiku i istraživanje, Michele Klein Solomon će pružiti nove informacije o procesu razvoja Globalnog sporazuma o bezbednim, uređenim i redovnim migracijama a Ellen Hansen, viša savetnica u UNHCR, će opisati napredak koji je do danas ostvaren u sveobuhvatnom odgovoru na piatnje izbeglica.

Prijavite se na vebinar ovde: https://attendee.gotowebinar.com/register/1680542331593648130

 

Jezik(ci) materijala: 
English

Ovaj projek(a)t je finansiran od: