Obećavajući oblici prakse sa trans i nebinarnim roditeljima

Datum održavanja vebinara: 
15. 11. 2018.
Start and finish time of webinar: 
7-8pm CET
Organizator: 
All Children - All Families

O vebinaru:

Organizacija "All Children - All Families" će održati niz vebinara, uživo, jednom mesečno od avgusta 2018. do marta 2019. godine bez ikakvih troškova za one koji žele da mu se priključe. Serija vebinara se sastoji iz pet delova i u okviru svakog od njih biće ponuđeno više vebinara. Ovaj vebinar će predstaviti HRC-ov vodič za profesionalce koji se bave dečijom zaštitom, a na temu kako da podrže, afirmišu, razgovaraju i najbolje rade sa transrodnim i nebinarnim hraniteljima i roditeljima koji žele da usvoje decu. Obećavajuće prakse, identifikovane kroz intervjue sa osobama koje se bave ovom sferom sa administrativnog i pravnog aspekta, kao i sa transrodnim i nebinarnim hraniteljima i roditeljima koji žele da usvoje decu, biće podeljene sa učesnicima vebinara kroz studije slučaja.

Za vebinar se možete prijaviti ovde.

Teme koje će biti obuhvaćene predstojećim vebinarima odnose se na najbolje oblike praksi u pružanju usluga LGBTQ roditeljima i mladima, na negovatelje koji se brinu o LGBTQ mladima, kao i na LGBTQ strategije inkluzije na vodeće pozicije u organizacijama. Više informacija o svim ponuđenim vebinarima, datumima i detaljima registracije možete pronaći ovde.

Jezik(ci) materijala: 
Engleski

Ovaj projek(a)t je finansiran od: