Nove mogućnosti za ulaganje u decu

Izveštaj Eurochild za 2019. o evropskom semestru

detalji

Datum izdavanja:  01. 11. 2019. Izdavač:  Eurochild Vrsta publikacije:  Report / Study / Data
  1. Ocenite napredak država članica EU u primeni „preporuke Evropske komisije o ulaganju u decu: probijanje ciklusa nedostataka“ i „evropskog stuba socijalnih prava“ (posebno načelo 11).
  2. Procenite u kojoj su meri prava i dobrobit dece prioritetni u okviru ciklusa evropskog semestra 2019. godine. Za Srbiju (zemlju koja je na putu integracija u EU) ocenite uticaj makroekonomskog okvira EU iz ugla dečjih prava i dečijeg siromaštva.
  3. Podržite članove Eurochild-a da se zalažu za evropski semestar na nacionalnom i evropskom nivou tako što će ih upoznati sa procesom evropskog semestra i pružanjem resursa koji se mogu koristiti u zastupanju na nacionalnom i evropskom nivou.
  4. Uvesti perspektivu prava deteta za suočavanje sa siromaštvom deteta za donosioce politika na nivou EU, koji su odgovorni za praćenje i procenu napretka zemalja, u pravcu ekonomskih i socijalnih ciljeva.
Ukupan broj stranica: 
96
Series this is part of: 
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: