Uključivanje najugroženije dece u kreiranje politika dečje zaštite - prednosti i izazovi (CHILDHUB WEBINAR)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
15. 02. 2018.
Start and finish time of webinar: 
3-4pm CET
Lecturer: 
Brikena Zogaj, Child protection & participation learning hub leader, WV Middle East & Eastern Europe
Organizator: 
ChildHub

O vebinaru:

Da li biste rekli da je pristup koji omogućava građanima, kao nosiocima prava, da traže svoja prava i da utiču na kvalitet, efikasnost i odgovornost javnih službi, efikasan i za zaštitu dece? Da li se slažete da učešće dece ima posebnu vrednost za zaštitu dece? Da li će učešće najugroženije dece u oblikovanju lokalnog mehanizma za zaštitu dece - učiniti mehanizam efikasnijim?

The Child Protection and Participation Learning Hub, platforma za razmenu inovacija, iskustva i znanja, razvio je sedam koncepata kako bi osigurali kvalitet programiranja, učenja i dokazivanja. Na ovom vebinaru ćemo razgovarati o dva od tih koncepata - Glas građana i akcije za zaštitu dece i mehanizam upućivanja i reagovanja za najugroženiju decu. Pridružite nam se kako biste saznali više o izazovima o aktivnom učestvovanju dece, nekim negativnim posledicama i mogućim neočekivanim ishodima!

Ovaj vebinar je posebno zanimljiv profesionalcima iz oblasti zaštite dece i onima koji se bave dečjom participacijom, onima koji rade u agencijama koje se bave dečjim pravima, donatorima i svim drugima zainteresovanima za uticaj na zaštitu dece i kreiranje politika za učešće dece.

O predavaču:

Brikena Zogaj je zastupnik, promotor i inovator, umetnica, istraživač i facilitatorka za stručnjake koji rade u različitim hitnim i razvojnim kontekstima, fokusirajući se na dizajn i kvalitet programa za zaštitu dece, adolescenata i mladih koji imaju iskustvo lišavanja slobode, isključenosti i ranjivosti. Ima iskustvo rada sa vladinim, nevladinim akterima, univerzitetima i donatorima koji uspešno mobilišu resurse (ljudske i finansijske) za primenu delotvornih modela dokazivanja zasnovanih na zaštiti dece.

Kako da prisustvujete vebinaru:

Upotrebite polje ispod kako biste se prijavili na vebinar. Nekoliko sati pre vebinar-a dobićete e-mail sa linkom ka sobi za vebinar i uputstva kako se priključiti. Pridruživanje našim vebinarima je vrlo lako, ne zahteva od vas nikakve posebne veštine i traje samo minut ili dva. Možete se pridružiti vebinar-u sa vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti kada vebinar počinje u odnosu na vremensku zonu u kojoj se nalazite.

Vebinar se održava na engleskom jeziku. 

Jezik(ci) materijala: 
english.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: