Alternativa ndaj dënimit dhe drejtësisë restauruese

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
20 Shk 2020
Start and finish time of webinar: 
2pm CET
Lecturer: 
Ingrid van Welzenis
Tim Chapman

Tim Chapman (Irlanda Veriore) është Kryetari i Bordit të Forumit Evropian për Drejtësi restauruese. Tim është një studiues dhe trainer i pavarur në drejtësinë restauruese. Përmes 10 viteve duke punuar në Universitetin e Ulster duke dhënë mësim në programin Master në praktikat restauruese, ai ka kontribuar në zhvillimin e konferencave restauruese në sektorët vullnetarë dhe statutorë në Irlandën Veriore. Më parë ai kaloi 25 vjet duke punuar në shërbimin e provës dhe luajti një pjesë aktive në zhvillimin e praktikës efektive në Mbretërinë e Bashkuar, veçanërisht përmes botimit të "Praktikave të Bazuara në Evidencë", shkruar së bashku me Michael Hough dhe botuar nga Zyra e Brendshme.

Ingrid van Welzenis ka një diplomë master në psikologji për fëmijë dhe kriminologji të të miturve dhe ka një doktoraturë në Kriminologji të të Miturve gjithashtu. Ajo ka punuar për 15 vjet si studiuese për të drejtat e fëmijëve dhe çështjet e drejtësisë për të mitur në Departamentin e Drejtësisë dhe Kriminologjisë, Universiteti i Leuven në Belgjikë. Pas karrierës së saj akademike, ajo u bë këshilltare ndërkombëtare në drejtësi për fëmijë, qasje në drejtësi dhe mbrojtje të fëmijëve. Ajo filloi si konsulente për UNICEF-Bangladesh në 2003 dhe ende jeton në kryeqytetin Dhaka. Gjatë 16 viteve të fundit, ajo ka punuar për Selinë e UNICEF-it, Zyrat e ndryshme Rajonale të UNICEF-it dhe Zyrat e Vendit të UNICEF-it, përfshirë në Evropë, si dhe për organizata të tjera ndërkombëtare si UNODC, PRI dhe IDLO.

Organizatori: 
Child Protection Hub and European Forum on Restorative Justice

 

Lidhur me webinarin:

Studimi Global i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët e Dënuar nga Liria e tyre raportoi se "ka ende të paktën 410,000 fëmijë të mbajtur në paraburgim çdo vit në qendrat e paraburgimit dhe burgjeve. Kjo nuk përfshin rreth 1 milion fëmijë të mbajtur çdo vit në arrest policor. Studimi vërteton se paraburgimi mbetet realiteti i trishtuar i rreth 160,000-250,000 fëmijëve në qendrat e paraburgimit dhe burgjet në të gjithë botën për çdo ditë të caktuar.

Sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, ndalimi i fëmijëve duhet të jetë një veprim i masës së fundit, dhe të gjitha masat duhet të merren për të siguruar që interesat më të mira të fëmijës te merren në konsideratë. Në ditët e sotme, ndërsa përpjekjet legjislative sigurisht sigurojnë alternativa ndaj proceseve të ndalimit dhe të drejtësisë restauruese në vende të ndryshme në Evropë dhe në mbarë botën, ka ende shumë fëmijë të privuar nga liria.

Në këtë webinar, Terre des hommes ftoi dy ekspertë kryesorë Ingrid van Welzenis dhe Tim Chapman për të diskutuar përfitimet e alternativave të paraburgimit, ndikimin e opsioneve të bazuara në komunitet dhe se si drejtësia restauruese aplikohet me fëmijët dhe kontribuon në zbatimin më të efektshëm te proceseve te drejtësisë.

Si te bashkoheni me webinarin:

Përdorni butonin më poshtë për t'u regjistruar në webinar. Disa orë para webinarit do të merrni një email me lidhjen për në dhomën e webinarit, dhe udhëzime se si të hyni. Hyrja është shumë e thjeshtë, nuk kërkon aftësi speciale nga ju, dhe zgjat vetëm një minutë ose dy. Ju mund të hyni në webinar nga kompjuteri, tableti ose telefoni celular.

 

Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: