Shëndetin emocional i punonjësve socialë

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
13 Jan 2016
Start and finish time of webinar: 
13,00 CET
Lecturer: 
Natalie-Ann McCauley
Organizatori: 
Humanitarian Wellbeing
ChildHub

Njohuria më e zakonshme është se njerëzit në profesionin për të ndihmuar të tjerët mund të veprojnë kështu vetëm nëse ata së pari kujdesen për veten e tyre. Megjithatë, shumë shpesh punonjësit socialë injorojnë shenjat  e stresit emocional, apo Burnout. Kjo ndikon negativisht në punën e tyre, por natyrisht edhe në jetën e tyre personale, perspektivat e tyre në të ardhmen, nivelin e energjisë, etj.

Mirëqenia humanitare është një ekip trajnerësh te kualifikuar ndërkombëtarisht me background në punën sociale dhe psikologji, me më shumë se 50 vjet përvojë në punën humanitare dhe emergjenca. Ata ofrojnë seanca këshillimi one-on-one, si dhe Webinare si ky. Natalie McCauley është ofruar me kënaqësi për të zhvilluar këtë webinar për ChildHub.

Kjo webinar do të eksplorojë mënyra menaxherët e personelit ndihmës (punonjës socialë, psikologë, pedagogë) mund të mbështesin shëndetin emocional të kolegëve të tyre, dhe çfarë lloj veprimesh ata mund të nderrmarrin ose praktikat që ata mund të paraqesin për të shmangur burnout e stafit të tyre. Webinari do të diskutojë edhe sfondin teorik për shëndetin emocional në vendin e punës, si dhe do të ofrojë këshilla praktike për parandalimin e Burnout te stafit.

Lexime të mëtejshme:

 

A recent study on the mental health of social workers

 

Managing Stre in Humanitarian Aid Workers - Good Practice Guide

Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum-seekers and Migrants on the Move in Europe

ChildHub Newsletter on emotional burnout (collecting lots of resources on the subject)

Regjistrimi i Webinarit gjëndet këtu.

Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: