This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Start and finish time of webinar
2pm CEST

Svetionik je usluga za decu i mlade iz severnog Londona koja su doživela bilo koji oblik seksualnog zlostavljanja, uključujući i eksploataciju. U Svetioniku smo dete stavili u središte kako bismo bili sigurni da će se sigurno oporaviti tempom koji im odgovara i tako obnoviti svoj život. Medicinska pomoć, zastupanje, socijalna zaštita, policija i terapijska podrška pružaju se na jednoj lokaciji, pružajući koordinisan pristup podršci deci i mladima. Želimo da deca, mladi i njihove porodice pravovremeno dobiju pravdu, podršku i terapiju koja im je potrebna da bi krenuli napred u svom oporavku od zlostavljanja.

O vebinaru:

2. jula u 1pm BST (2pm CEST), Emma Harewood, Koordinatorka usluge Svetionik, sa članovima Lighthouse tima će voditi vebinar.

Vebinar će uključivati:

  • Uvod u uslugu Svetionika i putovanje koje vodi samo dete
  • Koga Svetionik podržava
  • Naš čitav porodični pristup terapijskoj i zagovaračkoj podršci - uključujući i kurs za obrazovanje roditelja
  • Uticaj Svetionika na krivično pravosuđe i detetov doživljaj
  • Medicinska i seksualna zdravstvena podrška
  • Kako sarađujemo sa drugim agencijama - socijalnom zaštitom, školama, lokalnim službama za mentalno zdravlje

 

O predavačici:

Emma Harevood obučena je kao pedijatrijski dijetetičar pre nego što je prešla u oblast koordinacije i upravljanja promenama. Poslednjih 10 godina obavljala je različite poslove na nivou režima u zdravstvenim ustanovama i grupama za kliničko ordiniranje, vodeći promene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti sa fokusom na integrisane usluge podrške deci i odraslima. Posvećena je tome da se čuje detetov glas dok se razvijaju nove usluge koje zapravo zadovoljavaju njihove potrebe, a u poslednje vreme je menadžerka usluge Svetionik u Londonu.

U 2014., NHSE (London) i Ured gradonačelnika angažovali su Emmu i stručnjake iz Havens-a (centar za upućivanje žrtava seksualnih napada) da prouče temu seksualnih napada na decu u Londonu. U ovom pregledu je preporučeno da London pokrene model Barnahus (Child House), model koji sada podržavaju dečiji komesar za Englesku, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Londona. Emma je provela četiri godine implementirajući SARC, CSA centre i radeći na modelu Child House u Londonu. Od septembra 2018. godine Emma vodi uslugu Svetionik, prvi pilot projekat u Velikoj Britaniji 'Dečja kuća' koji pruža podršku deci i mladima koji dožive seksualno zlostavljanje. Svetionik (Dečija kuću) vodi Bolnica Univerziteta College London u partnerstvu s NSPCC i Tavistock i Portman NHS Trust, a biće pilot tokom tri godine.

Kako da se prijavite na vebinar:

Upotrebite polje ispod da biste se prijavili za vebinar. Nekoliko sati pre vebinara primićete e-mail sa linkom do sobe za vebinar i uputstvo kako da se priključite. Pridružiti se našim vebinarima je vrlo jednostavno, ne zahteva od vas nikakve posebne veštine i traje samo minut ili dva. Vebinaru se možete pridružiti sa računara, tableta ili mobilnog telefona.

Up
10

Childhub

You might like..

yes
0
O vebinaru: Jedan kriterijum Barnahus modela je da se sprovode medicinska evaluacija kako bi se osiguralo pravo žrtve na zdravlje i obezbedili forenzički dokazi za potrebe istrage. Kao deo svojih medicinskih usluga, Barnahus ili slični modeli takođe…
yes
0
O vebinaru: Saradnja može biti sama po sebi treška, a kamoli kada se sarađuje pod visokim standardima. U tom cilju, standardi kvaliteta Barnausa postavljaju smernice: Standard 2 - Multidisciplinarna i međuagencijska saradnja, i Standard 5 -…
yes
0
1
O vebinaru: Jedan kriterijum Barnahus modela je da se sprovode medicinska evaluacija kako bi se osiguralo pravo žrtve na zdravlje i obezbedili forenzički dokazi za potrebe istrage. Kao deo svojih medicinskih usluga, Barnahus ili slični modeli takođe…
yes
0
O vebinaru: Jedan kriterijum Barnahus modela je sprovođenje medicinske evaluacije kako bi se osiguralo pravo žrtve na zdravlje i obezbedili forenzički dokazi za potrebe istrage. Kao deo svojih medicinskih usluga, Barnahus ili slični modeli takođe…
yes
0
1
Sa zadovoljstvom vam najavljujemo dvodelni vebinar u organizaciji PROMISE-2 i Child Protection Hub projekta! Prema Barnahus standardima kvaliteta, Barnahus ili slične institucije treba da pruže usluge koje se odnose na tretman i mentalno zdravlje,…
yes
0
Pridružite se našem vebinaru na kome će se govoriti o stavljanju deteta u fokus, gde ćemo razgovarati o obezbeđivanju inkluzivnog i "child-friendly" okruženja za decu sa akcentom na Barnahus standarde kvaliteta (Barnahus Quality Standards) i to:…
yes
0
7
O vebinaru: Sa zadovoljstvom vas pozivamo na vebinar u zajedničkoj organizaciji Childhub-a i ISPCAN-a (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) na temu sindroma sagorevanja u profesijama koje se bave dečijom zaštitom! U…
yes
0
1
O vebinaru: Da li biste rekli da je pristup koji omogućava građanima, kao nosiocima prava, da traže svoja prava i da utiču na kvalitet, efikasnost i odgovornost javnih službi, efikasan i za zaštitu dece? Da li se slažete da učešće dece ima posebnu…
yes
0
1
O vebinaru: Fokus ovog vebinara biće pitanje pritvora dece u migraciji u evropskom kontekstu kao i potencijal koji imaju razne alternative a koje bi trebalo da doprinesu smanjenju mere pritvora. Kadri Sova (Platform for International Cooperation on…
0
U Velikoj Britaniji postoji Savet u kojem savetnici, klinička komisija i druge agencije, rade zajedno na identifikaciji i pružanju podrške deci koja imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem. Bexley (područje jugoistočno od Londona) pruža odlične…
0
2
O vebinaru: U ovim diskusijama među zainteresovanim stranama, želimo da (1) podelimo neke informacije o iskustvima u zemljama odredišta i koje mere su pomogle u preseljenju (2) saslušamo neka iskustva zagovaračkih organizacija koje lokalno lobiraju…
0
1
O vebinaru: Sa zadovoljstvom vas pozivamo na sledeću sesiju Childhub serije vebinara o INSPIRE strategijama! Ovog puta ćemo razgovarati o dve INSPIRE strategije: strategija broj 6 "odgovor i podrška“, kroz primer oblika dobre prakse iz Gruzije -…
yes
0
2
O vebinaru: Zadovoljstvo nam je da vas pozivamo na vebinar sa dr. Judie Gannon, višim predavačem u Poslovnoj školi za upravljanje ljudskim resursima (trening i mentorstvo) i dr. Peter Jacksonom, starijim predavačem za odrasle, i za profesionalno i…
yes
0
7
O vebinaru Tokom ovog vebinara, biće predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta “Training Professionals Working with Children in Care” (2015-2016), koji je realizovan u osam evropskih zemalja: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Mađarska,…
0
O vebinaru: Serija vebinara na temu trgovine decom za svrhu seksualne eksploatacije, ponovo je aktuelna i obnovljena 2018. godine. Obnovljeni moduli uključuju naglašeni pristup javnog zdravstva po ovom pitanju, sa više mogućnosti za pregled studija…